På sträckan Hässleholm-Malmö kan restiden nästan halveras ner mot 20 minuter, vilket bäddar för under 35 minuter Kristianstad–Malmö. Så kan det bli med det nya snabbtågssystemet, höghastighetsbanorna kommer att ha plats för verkligt snabba regionaltåg (250 kilometer i timmen) och restiden för lite längre regionala resor kan kapas dramatiskt.

Det intressanta med höghastighetståg är därmed inte främst att det knyter ihop Malmö, Göteborg och Stockholm, utan också de stora effekterna som kommer kring dessa tre tydliga tillväxtkärnor.

Detta vet vi skapar större arbetsmarknadsregioner och leder till bättre tillväxt.Allt talar för att det kan bli så. I Sverige finns nu en stor majoritet för ett framtida höghastighetstågssystem. Alliansen startade resan under namnet Sverigebygget och S+MP har fortsatt arbetet under namnet Sverigeförhandlingen.

Det finns förstås utmaningar med en så här stor investering, den allvarligaste är att finansiering fortfarande är osäker och Sverigeförhandlingen riskerar att bli en riktig gökunge. Notan kommer att bli mer än 150 miljarder. Detta måste vi vara speciellt uppmärksamma på i Skåne.

Pontus Lindberg (M)

Pontus Lindberg (M)

Skåne har unika förutsättningar, vi är redan i dag en större arbetsmarknad än Storgöteborg och vi har tillsammans med den danska sidan möjligheter att bli en europeisk storstadsregion med mer än 3,4 miljoner invånare, väl visat i danskarnas arbete med Greater Copenhagen.

Vi har inte råd att stå stilla. Ekonomiskt har Skåne halkat efter både i utbildningsnivån och i reellt köpkraft sedan början av 90-talet. Sysselsättningsnivån i Skåne är för låg.  Vi behöver på ett helt annat sätt än i dag utnyttja våra möjligheter. Då är en fungerande infrastruktur helt nödvändig – utan resor och fler möten mellan oss skåningar, kommer inte hjulen att snurra fortare.

Staten måste tillsammans med Region Skåne samla sig till ett Skånepaket för att förverkliga regionens möjligheter. I Skåne är vi väl samlade när det gäller framtida höghastighetståg och vi vet sedan många år vad vi behöver runt om i Skåne, vilka vägar och järnvägar som behöver byggas ut.

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne

 

Publicerad i Kristianstadsbladet den 8 sept 2015