Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd drabbar brett och de drabbar hårt. Att därför från vårdens sida snabbt, effektivt och med rätt verktyg kunna bemöta, lindra och behandla vårdsökande är därför ytterst viktigt och en helt central del av den totala vården i Skåne.

I dag vet vi att när det gäller psykiska sjukdomstillstånd så är tillgänglighet, både när det gäller att snabbt få respons och när det gäller att komma i snabb kontakt med rätt vårdinstans, ofta avgörande. Det är nödvändigt både för patientsäkerheten, för att minska lidande, effektivisera och förbättra både patientmottagandet och eventuell vidarerapportering/ uppföljning samt för att förhindra ett eskalerande sjukdomstillstånd som i värsta fall kan vara förknippat med kraftigt ökad risk för självskada såsom självmord.

akutambulans

Vi i Centerpartiet föreslår och motionerar nu för att Region Skåne inom ramen för befintliga resurser ser över hur regionens ambulansverksamhet kan användas för att avhjälpa brådskande och akuta tillstånd av psykisk ohälsa/psykiska sjukdomstillstånd hos vårdsökande. Vi föreslår vidare att Region Skåne under en försöksperiod inför en psykambulans i hela eller delar av Skåne med påföljande utvärdering om eventuell permanent fortsättning.

Förutom den omdelbara vinsten för den vårdsökande så skulle detta även avslasta polisen som i dag ofta är den första instansen att respondera till dessa typer av nödanrop.

Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd drabbar brett och de drabbar hårt. Därför ska vi från politikens sida göra det vi kan för att lindra lidande och för att lyfta upp psykisk ohälsa på den politiska agendan.

 

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne

Annette Linander (C) 2:e vice ordförande sjuvårdsnämnd Sund