Centerpartiet i Region Skåne lämnar idag in en motion till regionfullmäktige som föreslår att regionen snarast ska göra journaler tillgängliga vid hembesök.

Bild: NEC Corporation of America med Creative Commons licens

Bild: NEC Corporation of America med Creative Commons licens

Det har i Stockholm Läns Landsting (SLL) genomförts första försök där distriktssjuksköterskor och annan personal har haft patienternas journal tillgängliga på en surfplatta under hembesök.

– Surfplattorna med journalerna ger personalen tillgång till viktig patientinformation under besöken vilket i sin tur ger bättre patientsäkerhet men även bättre vård, säger motionären Niels Paarup-Petersen (c).

Dessutom tar de även bort den dubbeldokumentation som idag sker när vårdpersonal först skriver noteringar för hand och sedan skriver in det i journalen när de är tillbaka på kontoret.

Med det framtida nya hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna är tillgången till att läsa och skriva in patientinformation under hembesök en viktig faktor och detta löses på ett enkelt sätt genom att tillgängliggöra journalerna i surfplattor för vårdpersonalen.

– En lösning i likhet med den i Stockholm kan förväntas kosta två till tre miljoner kronor att etablera och med rätt förutsättningar kan detta genomföras inom cirka tre månader säger Niels.

Linus Hannedahl