Länge har Sverigedemokraternas position i ekonomiska och välfärdspolitiska frågor varit ett hett ämne i den politiska debatten. I Region Skåne står det klart att Sverigedemokraterna antar en synnerligen anmärkningsvärd position som ett folkhemsvurmande populistiskt vänsterparti.

Det senaste tillskottet till debatten hämtas ifrån kollektivtrafiknämnden. Ledamoten Lars Nyström (SD) yrkade under måndagens sammanträde (31/8) att Region Skåne ska driva frågan att staten bör återta underhållet av den svenska järnvägen i egen regi. Förslaget ligger i linje med de förlegade folkhemsidéer om en omfattande statsapparat i kombination med ett homogent och värderingstraditionellt samhälle som många sverigedemokrater drömmer sig tillbaka till.

Denna romantiska bild av folkhemstidens stora statsapparat delar Sverigedemokraterna med många företrädare från partierna till vänster som ofta kommer med liknande förslag. I valrörelsen drev också Stefan Löfven och Socialdemokraterna frågan om att återta järnvägsunderhållet i statlig regi. I Region Skåne har den styrande vänsterminoriteten velat återföra upphandlade verksamheter till statlig regi bland annat i frågor som lokalvård i skolor och i kollektivtrafiken samt den oerhört populära privat drivna dialysenheten i Skåne. På ett talande sätt företräddes dessutom Sverigedemokraternas yrkande på dagordningen i kollektivtrafiknämnden av Vänsterpartiets motion om att ta över driften av Öresundstågen i regional regi.

Det är helt riktigt att underhållet av den svenska järnvägen är allvarligt eftersatt. Situationen skapar ofta stora förseningar för resenärerna, begränsar företagande och tillväxt och innebär dessutom stora olycksrisker. Folkpartiet och Alliansen i Region Skåne har också länge kritiserat Trafikverket för det eftersatta underhållet och krävt mer resurser och snabbare åtgärder.

Potentiella åtgärder håller i dagsläget på att utredas på nationell nivå. Man har redan hunnit konstatera att Trafikverket saknar tillräcklig kompetens för att överhuvudtaget kunna återta underhållet i egen regi. Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar glädjande nog nu också ha vänt i frågan.

För Folkpartiet och Alliansen är det självklart att fokus ska ligga på kvalitet och långsiktighet i all allmänfinansierad verksamhet, oavsett om det sker i statlig eller privat regi. Staten och Region Skåne ska fokusera på sina kärnverksamheter och låta upphandla det som andra aktörer har bättre kompetens och förutsättningar till.

När Sverigedemokraterna i Region Skåne trots utredningens avrådan fortsätter att driva frågan om att återta järnvägsunderhållet i statlig regi visar partiet sitt sanna jag i dessa frågor: ett populistiskt vänsterparti. Som i så många andra frågor letar Sverigedemokraterna efter de enkla lösningarna på komplicerade problem och finner sig längtande tillbaka till ett idylliskt och förlegat system.

I tider av politisk oro, lågkonjunktur och osäkerhet träder populister från hela den politiska paletten fram. I Grekland återfinns det vänsterpopulistiska Syriza, i Italien frodas populismen kring komikern Beppe Grillos Femstjärnerörelse och i många andra delar av Europa samlas populisterna i invandrings- och främlingsfientliga partier. I Sverige och Skåne kombinerar Sverigedemokraterna sin populism i invandrings- och främlingsfientlighet och förlegad vänsterromantism.

Cristina Glad (FP)
vice gruppledare för Folkpartiet i regionfullmäktige
andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden