På onsdagens möte med personalnämnden i Region Skåne (2/9) behandlas en motion från Moderaterna om att börja samarbeta med Försvaret om att rekrytera personal.  Miljöpartiet och Socialdemokraterna tycker att det är en bra idé.

– Försvaret och Region Skåne har likartade utmaningar, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Kan regionen bidra aktivt och offensivt till att fler vill ta anställning som deltidssoldater gynnas bägge parter.

– I Region Skåne finns ett prognostiserat behov av 3 000 undersköterskor och 5 500 sjuksköterskor fram till 2022, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Därför måste fler metoder prövas för att göra Region Skåne mer attraktivt. Den breda politiska samsynen om ett närmande till Försvaret är därför extra glädjande.

Jonas Duveborn