Moderaterna har föreslagit ett par åtgärder för att öka tillgängligheten och patientsäkerheten i ambulanssjukvården som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne ställer sig bakom på sitt sammanträde på måndag (31/8).

– Patientsäkerheten är prioriterad och det är därför glädjande att våra idéer vinner gehör, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Ambulansernas insatstider i Skåne är generellt sett mycket goda, men mer kan göras.

– Vårt förslag handlar om samtidig utlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis vid hjärtstopp samt införande av bedömningsbilar, berättar Carina Zachau (M), kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga och ledamot av sjukvårdsnämnd Kryh.

I Örkelljunga och Båstad ligger ambulansernas insatstider ofta över 20 minuter. Det innebär att Region Skånes mål inte hålls.

– Införande av bedömningsbilar skulle göra så att patienter snabbare får rätt vård i rätt tid – i alla delar av Skåne. Många gånger är snabb vård till och med viktigare än att komma snabbt till sjukhus, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En bedömningsbil, så kallad ”single responder”, är en personbil utan vårdplats som är bemannad med en ensam, erfaren ambulanssjuksköterska. Denne kan snabbt göra en första professionell sjukvårdsinsats i lägen som inte bedöms som livshotande, vilket frigör ambulanser för de fall där läget klart och otvetydigt är akut. När eller om ambulanspersonal väl har tagit vid och fört patienten till sjukhus finns bilen kvar på plats för nya uppdrag.

Jonas Duveborn