Nu finns ett förslag på att bilda föreningen Regionsamverkan Sydsverige för att utöka det funktionella samarbetet mellan regionerna i södra Sverige. Det är en utveckling av det tidigare samarbetet SydSam och omfattar samverkan om regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård.

– Nya administrativa gränser för att skapa nya storregioner, som  regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) förordar, löser inga reella problem. Och det är Moderaterna i Region Skåne fortfarande motståndare till, säger Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Här visar vi i Sydsverige i stor enighet att ett funktionellt samarbete oss emellan är en både möjlig och önskvärd väg framåt.

– Region Skåne har redan ett utvecklat samarbete med sina grannar på flera områden, som Öresundstågen, arbetet i Södra sjukvårdsregionen och inom Greater Copenhagen, säger Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Samverkan i Sydsverige grundar sig på samförstånd. Den vägen får inte överges.

Jonas Duveborn