Kostnaderna för Skånes Universitetssjukhus bara skenar iväg. Det senaste året har kranarna öppnats och de styrande partierna med S och MP har inte riktigt grepp om verksamheten. I prognoserna ser vi nu kraftiga underskott inom flera verksamheter. Detta är oroande, om man inte har en budget i balans kan man inte satsa på utveckling, då handlar det bara om besparingar.

Sjukhusen i Lund och Malmö måste utveckla sin verksamhet mot en mer personcentrerad vård som anammar digitaliseringens möjligheter. Då räcker det inte att prata om investeringar i byggnader eller lova fler vårdplatser, det behövs förenklingar i datasystem och att personal gör rätt saker. Det finns i dag en stor frustration över datasystem som är omständliga och inte fungerar som det var tänkt.

Centerpartiet ser att vi måste tänka nytt. Tekniken utvecklas, människor blir allt äldre och vården alltmer avancerad. Vi ser nya utmaningar såsom större antibiotikaresistens och äldre befolkning. Det kommer i framtiden bli allt färre personer som tar hand om allt fler patienter vare sig vi vill eller inte. Det krävs förändringar för att skåningar i framtiden ska få den vård vi har rätt till.

 
Stina Larsson (C)
ersättare
Niels Paarup-Petersen (C)
ledamot
sjukvårdsnämnd Sus