Centerpartiet i Region Skåne vill ge dig en driftsäker, pålitlig och punktlig kollektivtrafik med tätare tågturer och bussar som stannar nära dig.

Och inte minst tryggheten i kollektivtrafiken anser vi vara väl värd att satsa på. För oavsett om man oftast reser på vardagsmorgonar eller helgkvällar så ska tågen ha tillräcklig bemanning, perrongerna kännas trygga och om ditt tåg eller din buss är försenat, eller inställt, ska du lätt få del av den informationen.

I Region Skåne arbetar vi därför för att flexibla nattstopp med bussar ska realiseras. Detta innebär att du som resenär ska kunna hoppa av exempelvis mellan två hållplatser så att du inte ska behöva gå onödigt långt mellan hållplatsen och hemmet.

Centerpartiet vill att skåningarna ska känna stolthet över kollektivtrafiken, och därför är det också viktigt att tågen och bussarna hålls rena från klotter och att säten och liknande är fräscha och inte trasiga.

Som pendlare är den stund man spenderar på tåget eller bussen tid för antingen lite jobb, en möjlighet att läsa den där boken man kanske aldrig annars hinner med annars, eller helt enkelt en stund för att koppla av. Därför ska också miljön ombord hålla en god standard och vara inbjudande.

Skånsk kollektivtrafik ska binda samman regionen, vara hållbar och föra människor närmare varandra. Då får vi just den kollektivtrafiken vi vill ha, en trafik att vara stolt över och en trafik att vilja använda sig av mer.

Lars Hansson (C)
ledamot kollektivtrafiknämnden
Region Skåne