Vad gör Skåne tillgängligt? Vad innebär egentligen det som vi i Centerpartiet brukar lyfta som viktiga värden, rörelsefrihet och valfrihet när det kommer till var du kan arbeta, studera och inte minst var du väljer att leva?

Svaren? En fungerande och tillgänglig arbetsmarknad, en driftsäker kollektivtrafik och en region i balans som låter både stad och landsbygd leva och utvecklas. Men vi vill lägga till en sak och det är att det ska finnas bredband som håller måttet i hela Skåne. För bredband är nämligen att betrakta som ren infrastruktur. Liksom vägar och räls binder bredband samman Skåne, och Skåne med resten av landet och världen. Rena självklarheter kan tyckas, men trots detta finns fortfarande dels vita fläckar när det kommer till faktisk tillgång på bredband i Skåne, dels delar av vår region där hastigheten och täckningsgraden inte håller den nivå som vi kan kräva 2015. Och vi menar vad vi säger med att det krävs. För att vi ska kunna åtnjuta just de värden vi värnar, rörelsefrihet och valfrihet, så krävs ett bra bredband. Det är lika viktigt som el för att bo, verka och driva företag. Och precis som det var, och är, ett samhällsansvar att bygga ut våra elnät är det därför också ett samhällsansvar att bygga ut fiber och bredband.

Det som skiljer en region som Region Skåne från ett landsting är att den förra har ett ansvar för den regionala utvecklingen. Utan en fortsatt satsning på bredbandsutvecklingen anser vi i Centerpartiet att Region Skåne inte till fullo tar det ansvaret. Region Skåne bär huvudansvaret för att denna viktiga infrastrukturuppbyggnad genomförs i alla delar av Skåne och även kommunerna behöver hjälpa till i detta viktiga arbete.

Under det sista regionfullmäktige innan sommaren var vi därför tydliga med att vi utgår från att det politiska styret med S och MP också fortsätter det här arbetet och gör det med hela Skåne för ögonen.

Vi vet att behovet av ett bredbandsnät som möter skåningens behov är fortsatt stort, vi är inte nöjda ännu, och därför kommer Centerpartiet i Region Skåne att fortsätta att driva den här frågan med samma drivkraft som vi gjorde när vi satt vid styret.

För bredband är en fråga om ren rörelsefrihet, i alla delar av livet, och ska därför också finnas tillgänglig i alla delar av Skåne.