Foto: Johan Folin

Foto: Johan Folin

sammanträdet med sjukvårdsnämnden för SUS i torsdags 13/8 yrkade Anette Mårtensson (MP) följande under ärende 8 om månadsuppföljningen av SUS verksamhet och ekonomi:

  • Sjukvårdsnämnd SUS uppdrar åt förvaltningschefen för SUS att intensifiera arbetet med att implementera de åtgärder som Förenklingskommissionen har identifierat.
  • Sjukvårdsnämnd SUS uppdrar åt förvaltningschefen för SUS att intensifiera arbetet med Kraftsamlingen.

Vid två tidigare sammanträden med sjukvårdsnämnd SUS i år har Allians för Skåne haft i stort sett identiska yrkanden, som båda gångerna röstades ned av Anette Mårtensson och övriga representanter för Styret:

26/2: ”Att förvaltningschefen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att utveckla vården med hjälp av förenklingskommissionen så att den blir bättre för patienterna och gör att personalen kan avlastas, samt att fokusera på att förbättra för de mest sjuka äldre.”

16/4: ”Att förvaltningschefen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att utveckla vården med hjälp av förenklingskommissionen så att den blir bättre för patienterna och gör att personalen kan avlastas, samt att fokusera på att förbättra för de mest sjuka äldre. Ett exempel är att effektivare utnyttja operationssalarna, där bytestiderna i dag är väldigt långa.”

Vi är förstås glada över att Styret äntligen har insett våra förslags värde, men vi är också bekymrade över att Styret så sent som på sammanträdet 11/6 röstade ner vårt yrkande om att den ekonomiska uppföljningen och åtgärder för ekonomi i balans överhuvudtaget skulle tas upp som beslutsärenden.

Vi har vid varje tillfälle varnat för att konsekvenserna för både patienter, personal och Region Skånes ekonomi blir allvarliga om inget görs, och har dessutom gett konkreta exempel på åtgärder. Nu har SUS en ekonomisk prognos för 2015 på minus 480 miljoner kronor. Om Styret hade lyssnat på Allians för Skånes förslag vid februarisammanträdet hade insatser kunnat göras tidigare. Styret bär nu ansvaret för att åtgärderna blir minst sex månader försenade jämfört med om Styret hade lyssnat på oss från början.

Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS
Ewa Bertz (FP)
Niels Paarup-Petersen (C)
Tony Rydberg (KD)