Birgitta Södertun (KD).

Birgitta Södertun (KD).

I dagens Trelleborgs Allehanda skriver Kristdemokraterna gruppledare Birgitta Södertun om det olyckliga beslut, som de rödgröna med stöd av SD tagit, att Region Skåne ska vara med och köpa in dyra ambulansflygplan. Artikeln ligger ute på Trelleborgs Allehandas hemsida: Vi vill hellre satsa resurser på en god personalpolitik, och följer här:

Ambulansflyg används för planerade transporter av patienter över långa sträckor och det skånska behovet av detta är inte särskilt stort. Idag tillgodoses behovet via köp på spotmarknaden.

Foto: Anders Ekhammar/Svensk Flygambulans AB. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Foto: Anders Ekhammar/Svensk Flygambulans AB. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Att vara med i en sådan här jätteinvestering innebär en ekonomisk risk. Dessutom kommer Region Skåne att stå för 8 procent av kommunalförbundets fasta kostnader för flygledning och administration, medan man bara beräknas stå för 5 procent av flygtimmarna. Samtidigt kommer de fyra nordligaste landstingen i Sverige att ha flygplanen 61 procent av tiden, men bara betala för 44 procent av de fasta kostnaderna.

Det är knappast ekonomiskt sunt. Inte minst mot bakgrund av den allvarliga situationen i den skånska vården, där det rödgröna styret tappat kontrollen över ekonomin. Samtidigt som den skånska vården i år beräknas landa i ett underskott runt 800 miljoner kronor och investeringsbehovet ska Region Skåne köpa in ambulansflyg. Beslutet kommer dessutom samtidigt som akuten i Lund stänger ambulansintaget nattetid och rödgröna löften om Trelleborgs lasarett brutits.

Kristdemokraterna och Alliansen röstade mot flygköpen. Vi vill hellre satsa resurser på en god personalpolitik – hade Region Skåne varit en attraktiv arbetsgivare hade det inte funnits någon brist på sjuksköterskor. Besparingar som stängningen av akuten i Lund är en helt orimlig prioritering. Vårdens resurser måste hanteras mer effektivt.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare och ersättare i sjukvårdsnämnd Sund