Cristina_Glad00005.web_

Ska Sverigedemokraterna få ha sin affischkampanj på Skånetrafikens annonsplatser? Tjänstemännen på Skånetrafiken säger nej.

Enligt uppgift var det samma budskap som det som sattes upp i Östermalms tunnelbanestation som de ville sätta upp på Skånetrafikens annonsplatser. Kampanjen var till för att provocera och jag tror att de fick mer publicitet än de vågat hoppas på. Det var ett anstötligt budskap i sin insinuerande form som de förde fram. Det var inte förföljelse av folkgrupp eller rasistiskt men otäckt i sin underton. Det anmäldes till justitiekanslern, JK, men det blev inte fällt för brott mot tryckfrihetslagen.

Stockholms lokaltrafik, SL, bedömde att det inte stred mot deras riktlinjer för annonsering. Den häftiga reaktion mot budskapet som följde är lätt att förstå, men det är aldrig acceptabelt att denna avsky tar sig uttryck i sabotage av annonserna och till och med uppmaning till sabotage. Budskap som vi inte instämmer i, som vi finner stötande och helt oacceptabla enligt våra värderingar måste vi bemöta med argument inte med förstörelse. Demokrati och yttrandefrihet ger oss rätt att uttrycka våra åsikter och andra att opponera mot dem, men inte med våld och skadegörelse utan med ord. Samtalet, diskussionen är demokratins fundament.

Men yttrandefrihet och tryckfrihet innebär inte att man får annonsera vad som helst var som helst. De som erbjuder annonsplatser har också rätt att ha riktlinjer för vad för annonsering som de accepterar. SL har riktlinjer inom vars gränser budskapet i SD:s annonskampanj föll. Skånetrafiken och Region Skåne har också antagna riktlinjer för annonsering, riktlinjer som antagits på politisk nivå. Det är mot dessa riktlinjer som tjänstemännen på Skånetrafiken tagit beslutet att SD:s annonsbudskap inte är acceptabelt. De är inte godtyckliga smakdomare utan har tolkat det riktlinjer som vi politiker beslutat om. Genom att ge dem riktlinjer har vi också sagt att det finns annonsbudskap som är acceptabelt och det som inte är det. Därför kan Skånetrafiken finna att ett budskap som enligt JK inte utgör hets mot folkgrupp är för anstötligt för att få förekomma i kollektivtrafiken.

Skånetrafiken tackar nej till SD:s annonskampanj med följande motivering: “Reklamen på våra fordon får inte kunna uppfattas som rasistisk, sedlighetssårande, stötande eller vara svårförenlig med de regler som gäller i samhället”. Jag har ingen anledning att betvivla att Skånetrafiken har tolkat gällande riktlinjer rätt när de säger nej till SD:s annonskampanj.

Åsikten har framförts att de regler som finns om att man kan säga nej i de fall reklam väcker anstöt eller riktar sig mot en särskild grupp kan verka rimliga och har fungerat bra för kommersiell reklam, men när det gäller folkvalda politikers rätt att meddela sig med väljarna måste ramarna vara mycket vida.

Men varför ska reklam från de politiska partierna hanteras annorlunda än annan reklam. Politiker har många vägar utöver Skånetrafikens annonsplatser som de kan använda för att meddela sig med sina väljare. Har politiker budskap som inte faller inom de etiska riktlinjerna så kan de budskapen diskuteras på annan plats.

Diskussionen som ärendet startat föranleder en ny diskussion om Skånetrafikens riktlinjer för annonsering. Jag har därför begärt att frågan diskuteras i Kollektivtrafiknämnden.

 

Cristina Glad (FP)

2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden

Region Skåne