I tisdags (11/8) sa Skånetrafiken nej till en förfrågan från Sverigedemokraterna om att få köpa reklamutrymme på stadsbussarna i Malmö, Lund och Helsingborg för den uppmärksammade kampanjen mot ”påtvingat tiggeri” som några privatpersoner nyligen rev ned från Östermalms tunnelbanestation i Stockholm.

”Annonstexten är stötande och faller inte inom ramen för våra värderingar”, sa Linus Eriksson, trafikdirektör hos Skånetrafiken till Sydsvenskan.

Han motiverade beslutet med att ingen reklam som kan väcka anstöt får förekomma. Det gäller sådant som anses vara ”rasistiskt, sedlighetssårande, stötande eller svårförenligt med de regler som gäller i samhället”. Alla resenärer ska känna sig trygga och välkomna ombord.

Beslutet har lett till en bred och nyttig diskussion om yttrandefrihetens gränser i kampanjer på offentliga platser. Finns det en skillnad mellan kommersiell och politisk reklam? Bör särskild hänsyn tas när politiska partier vill köpa plats för att sprida sitt budskap? Och fungerar det regelverk som Skånetrafiken, en förvaltning inom Region Skåne, har att förhålla sig till när Justitiekanslern har prövat just denna kampanj och funnit att den inte utgör hets mot folkgrupp eller på annat sätt bryter mot yttrandefrihetsreglerna?

Moderaterna i Region Skåne har ifrågasatt beslutet och vill göra en översyn av Skånetrafikens riktlinjer för annonsering. Vi vill bland annat diskutera frågan om att särskilja politisk reklam från kommersiell. De regler som finns om att man kan säga nej i de fall reklam väcker anstöt eller riktar sig mot en särskild grupp kan verka rimliga och har fungerat bra för kommersiell reklam, men när det gäller folkvalda politikers rätt att meddela sig med väljarna måste ramarna vara mycket vida.

Hur detta ska ske kan diskuteras. Här finns gränsdragningsproblem mellan partier och andra organisationer som vill opinionsbilda. En avvägning måste göras för att ta ställning till om partier som representeras i våra folkvalda församlingar ska hanteras annorlunda än de som finns utanför. I en del länder är politisk reklam enbart tillåten under valrörelser. Är det kanske ett sätt att begränsa ”skadan” av att medborgare som vistas i offentliga rum tvingas möta politiska budskap?

Kollektivtrafiknämndens ordförande, Stefan Svalö (S), har inte problematiserat frågan på samma sätt utan sagt att han helt och hållet ställer sig bakom Skånetrafikens beslut, vilket är märkligt som kommentar betraktat. Det hade varit bättre om han sagt att han litar på att Skånetrafiken gör sitt jobb. Som politiker kan vi inte sitta och välja ut, eller ens kommentera, vilka budskap som är lämpliga. Den prövning som tjänstemännen gör måste vara rättssäker och ske utifrån ett tydligt regelverk. Den intressanta frågan är om Skånetrafiken kan finna att ett budskap som enligt JK inte utgör hets mot folkgrupp är för anstötligt för att få förekomma i kollektivtrafiken.

Det är självklart att den politiska debattens ramar i första hand ska sättas av lagens gränser. Det finns alltid någon som kan känna sig kränkt av ett budskap, det viktiga är att det inte blir så olika bedömningar som i det här specifika fallet: Stockholms lokaltrafik och JK tycker en sak, Skånetrafiken en annan.

Denna tanke finner stöd på annat håll.

”Om man upplåter plats i offentliga miljöer så är det rimligt att man har förutsägbara normer för hur den platsen får användas”, säger juridikprofessorn och debattören Mårten Schultz till Metro.

Att Skånetrafiken och Stockholms lokaltrafik har gjort olika bedömningar av samma kampanj, trots att de har samma regelverk, förklaras av att SL särbehandlar politisk reklam.

”Politisk reklam kan anses som stötande av meningsmotståndare, men där får vi verka som en myndighet. Vi kan inte göra någon skillnad på partier, utan bara titta på budskapen. Och vi kan inte se att det finns någon grund för att stoppa den här kampanjen”, har Jesper Pettersson, pressansvarig på SL, sagt till SVT.

Det finns ytterst goda skäl att vara vidsynt och ta stora hänsyn till gränserna för den fria debatten när policyn för reklam i Skånetrafiken kommer upp i kollektivtrafiknämnden.

 

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition