Skåne behöver samla sig till en strategi för tillväxt – det är den grund som krävs för framtiden. Och därmed det som måste prioriteras framöver.

Varför inte ta intryck av den danska satsningen på fokuserad tillväxtdagordning?

Skåne och Öresundsregionen har alla förutsättningar för en lysande framtid, och därmed både ökat välstånd och större resurser till välfärden och den offentliga sektorn. Geografin talar för oss liksom de många och högklassiga utbildningarna och den unga befolkningen. När OECD 2012 gjorde en ordentlig genomlysning förutspådde de att Skåne kunde bli en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Mötesplats Skåne 2015.

Mötesplats Skåne 2015.

Så ser det tyvärr inte ut just nu. Ekonomin har hackat och människors inkomster har halkat efter framför allt Stockholmsregionen men också rikssnittet.

För oss politiker märks det inte minst i budgetarbetet. Behoven är många, intäkterna stiger inte i samma utsträckning. Frestelsen att höja skatten finns där, men riskerar som alltid att bli en medicin med för stora biverkningar. Bland annat sjukvården behöver mer resurser, men det bästa sättet att få fram dem handlar om att låta ekonomin växa – och skatteintäkterna med den.

Politiken skapar inte i sig tillväxt, men ansvarar för en rad av de förutsättningar som behövs. Fungerande och utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik underlättar pendling och transporter, goda skolor ger högre kompetens och anställningsbarhet, bra sjukvård och annan offentlig service skapar trygghet.

Inte minst måste det gälla Skånes största stad Malmö. Där är Skånes problem mer koncentrerade än på andra håll: låga inkomster, stort utanförskap och alltför dåliga skolresultat. Delvis är detta ett integrationsproblem, vilket är tydligt i Malmö.

Samtidigt finns det den framåtriktade bilden med många unga i arbete, med nya innovationer och nystartade företag, med attraktiva bostäder och en fantastisk miljö. Och fyllt av satsningar som när Region Skåne nu satsar miljarder för att bygga ett nytt sjukhusområde mitt i Malmö.

Men det är dags att ta tag i Malmös mörka sidor så att de ljusa kan ta över och skapa förutsättningar för tillväxt och framtidstro. Det politiska ansvaret ligger främst inom Malmö stad, men stat och region kan också bidra.
Många små åtgärder krävs för en kraftsamling om en skånsk tillväxtdagordning. Det behövs både debatt och idékläckning, men också faktiska projekt och samarbete. Det finns i dag både mer långsiktiga samarbeten, som Kompetenssamverkan Skåne, och mer tillfälliga som de arbetsgrupper som skapats vid stora varsel.

Det finns skäl att fortsätta arbetet, men också att se nya organ för samarbete och samsyn mellan olika offentliga nivåer och näringslivet om till exempel den skånska skolan – eller de företagsfrämjande reformer som krävs. Som moderater är vi beredda att gå in breda politiska samarbeten om dessa viktiga framtidsfrågor.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och regionråd
Region Skåne