Anita Aagesen-Svärd (som konsekvent skriver insändare utan partibeteckning, trots att hon bland annat sitter i Region Skåne för Socialdemokraterna) staplar i Skånska Dagbladet (6/8, inte på nätet) faktafel så högt hon kan.

Nej, Allians för Skåne och Sverigedemokraterna har inget samarbete. Tvärtom så röstade S och Miljöpartiet på SD:s budgetförslag i december förra året, och SD har i år oftast röstat med S och MP i Region Skånes beslutande organ.

Och nej, Alliansen behövde inte stoppa någon skattehöjning, S och MP yrkade aldrig på en sådan. Ekonomin var nämligen bättre än vad S påstod i valrörelsen. När Alliansen och MP lämnade över till den nya konstellationen S och MP efter valet förra året var det ekonomiska överskottet 647 miljoner kronor, samtidigt som de skånska patienterna fick vård mycket snabbare än förra gången S styrde. Det överskottet har S och MP redan gjort av med och nästan lika mycket till, samtidigt som väntetiderna i vården ökar igen.

Anita Aagesen-Svärd använder också påhittade siffror för att beskriva utvecklingen av sjukvårdspersonal inom den skånska sjukvården. Sant är att antalet personer som arbetar inom den skånska sjukvården ökade under Alliansens styre, men en del av dem jobbar för andra arbetsgivare än Region Skåne, till exempel på någon av alla de vårdcentraler som öppnat sedan Alliansen gav skåningarna rätt att välja vårdcentral för sex år sedan. Det låter Anita Aagesen-Svärd bli att nämna.

Allians för Skåne tar ansvar för skattebetalarnas pengar och arbetar för att de ska användas så effektivt som möjligt. Under Socialdemokraternas korta styre däremot har kostnaderna skenat så mycket att även om S och MP höjer skatten med 70 öre – vilket innebär nästan 400 kronor per månad (4800 kr/år) för en medelinkomstfamilj – så kommer det inte att innebära några förbättringar jämfört med när Alliansen styrde. Den skattehöjningen skulle bara räcka till att fylla igen de hål som S och MP har skapat sedan de tog över efter valet förra året.

Anita Aagesen-Svärd (S) försöker skylla sitt eget partis brist på handlingsförmåga på oppositionspartierna. Det är lika fel som de ”fakta” hon försöker vilseleda läsarna med.

Jonas Duveborn