Sjuksköterska expeditionDet system för äldrevårdcentraler som Alliansen och Miljöpartiet fattade beslut om i slutet av förra mandatperioden har redan gett resultat. Bland annat har förskrivningar av läkemedel (Svt) till skåningar över 75 år minskat med 20 procent (Sveriges Radio). Svenska Dagbladet besökte därför äldrevårdcentralen i Råå i Helsingborg för att rapportera:

Alla som kallas till hälsosamtal när de fyllt 75 år får samtidigt en genomgång av sina mediciner av sjuksköterska, läkare och en apotekare.

[…]

Alla som har minst fem läkemedel får en genomgång där målet är att minska förskrivningen av läkemedel. Det handlar om att ta bort eller byta mediciner som annan vårdpersonal satt in.

Anledningen är att en del läkemedel inte fungerar bra tillsammans eller ger biverkningar som kan leda till att ytterligare läkemedel sätts in. Genom att medicinerna gås igenom får sjukvårdspersonalen en bättre överblick och kan optimera läkemedlen så att de gör bäst nytta.

Direktnummer och särskilt väntrum samt hembesök vid behov ger patienterna en tryggare situation vid både telefonkontakt och besök. Äldrevårdcentralerna leder också till att akutbesöken minskar eftersom patienternas problem kan upptäckas tidigare, innan situationen blivit akut.

Johan Folin