Foto: Anders Ekhammar/Svensk Flygambulans AB. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Foto: Anders Ekhammar/Svensk Flygambulans AB. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Som Opposition Skåne tidigare har berättat planerar Region Skåne efter beslut av S+SD+MP+V att tillsammans med övriga regioner och landsting köpa flygplan och bilda ett ambulansflygbolag.

Jan-Olov Bergling, branschchef Svenska Flygbranschen.

Jan-Olov Bergling, branschchef Svenska Flygbranschen.

Branschorganisationen Svenska Flygbranschen reagerade och menade att det strider mot konkurrensrätten, det vill säga konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Nu har Jan Olov Bergling, branschchef för Svenska Flygbranschen, i en debattartikel på Dagens Samhälle tagit upp fler problem. I budgetförslaget för det nya flygbolaget saknas viktiga kostnader. Projektet verkar vara baserat på en glädjekalkyl.

Det finns en stor risk att det är vi skattebetalare som kommer att få stå för notan för landstingspolitikernas iver att starta flygbolag.

Johan Folin