Vad: Moderaternas dag i Almedalen

Var: Almedalstältet
Vem: Chefekonom Hans Lindberg (M), skattepolitiske talespersonen Niklas Wykman (M), Annika Winsth, chefekonom Nordea och Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek
Om: Jobb och ekonomi


Annika Winsth. Foto: Jonas Duveborn

Annika Winsth. Foto: Jonas Duveborn

Jobben är alltjämt den viktigaste politiska frågan. Bara om vi klarar av att ställa om landet och om fler personer klarar av att ställa om mitt i livet kan välfärden klaras. Så har det låtit ett tag nu, men statistiken visar att det som tidigare har varit mycket av en spaning nu är en realitet. Vi är bara är i början av en ny tid då hela branscher utmanas och jobb försvinner snabbare än förr. Försörjningskvoten utvecklas åt fel håll. I dag försörjer 100 arbetande cirka 70 som inte arbetar. Den gruppen förväntas stiga till 90.
– Därför kan vi inte vänta med reformer för att öka arbetskraftsutbudet, sa Niklas Wykman på Moderaternas välbesökta seminarium. Och därför är kravet på ordning och reda i ekonomin större än tidigare. Överskottsmålet behövs mer än någonsin.

Om det inte vore för ”krona för krona”-politiken skulle Sverige inte ha klarat den djupa ekonomiska krisen 2008-2009 lika bra. Trots kraven på en expansiv finanspolitik valde Alliansen att finansiera alla reformer fullt ut.

– Sverige har klarat sig bättre än vad väljarna visste förra året, sa Annika Winsth. Det är värt att fortsätta berätta.
Nordeas chefekonom var därutöver nöjd med vad hon sett av Moderaternas reformförslag så här långt.
– Jag har inte hunnit dissekera alla förslag, men ni är på rätt väg. Det måste bli lättare att starta företag.

Till skillnad från M anser Winsth dock att det vore rimligt att åtminstone diskutera ett balanskrav för de offentliga finanserna, men att det då måste användas för att genomföra strukturförändringar.

Daniel Lind framhöll å sin sida behovet av att möta den globala konkurrensen.

– I den globala ekonomin går det inte sätta industrin mot tjänstesektorn, bägge är lika konkurrensutsatta. Handelspolitiken har också blivit viktigare för tillväxten, humankapital och immateriella rättigheter är våra främsta tillgångar.
Det rådde delade meningar om det kloka i att låna till infrastrukturinvesteringar
– Med lån skjuter vi bara kostnaden framför oss. Den modell vi har i dag är bra, sa Niklas Wykman.
– Om det är bra investeringar är det självklart att man ska kunna lånefinansiera, replikerade Annika Winsth. Problemet är att det ofta inte är samhällsekonomiskt effektiva satsningar. Kommuner tar nämligen inget samhällspolitiskt ansvar, de ser bara till vad som är bra för den egna kommunen. Här måste det göras helt andra analyser.

Och så gav Annika Winsth totalt underkänt åt den upphetsade debatten om ungdomsarbetslösheten.
– Vi pratar alldeles för mycket om ungdomsarbetslösheten. Den beskrivs som mycket svartare än vad den är. Tittar man på hur många unga som har varit arbetslösa längre än sex månader handlar det bara om 3 procent, sa hon.

Jonas Duveborn