Vad: Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium
Var: Almedalsbiblioteket
Vem: Ulf Kristersson (M), ekonomisk-politisk talesperson, Andreas Bergh, nationalekonom, Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Om: Social rörlighet


Andreas Bergh. Foto: Jonas Duveborn

Andreas Bergh. Foto: Jonas Duveborn

Utanförskapet i Sverige är efter åtta års alliansstyre nere på lika låga nivåer som före 1990-talskrisen. Vi har högre sysselsättningsgrad än i nästan alla andra länder. Och inkomstspridningen är bland de lägre i OECD-länderna, inledde Ulf Kristersson.
– Ungdomsarbetslösheten är i skenet av detta inte en av våra största frågor, däremot arbetslösheten bland utrikes födda utan utbildning. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är störst i Sverige. Om vi inte gör något åt detta kommer vi att bygga upp ett långt och djupt utanförskap.

Statistiken visar att unga i familjer med sociala problem har störst risk för att förbli fattiga. Det ökar riskerna för bidragsberoende, att kvarstå med låg utbildningsnivå och att hamna i missbruk. Vi är helt enkelt inte så bra på social rörlighet i Sverige som vi tror. De som har högst och lägst lönenivå har minst social rörlighet.
– Och jag tillhör de som tycker att det är ett större problem att barn i fattiga familjer sitter fast i sin sociala situation, än att barn i rika familjer gör det, sa Ulf Kristersson.
Nya Moderaternas reformarbete för ökad social rörlighet börjar med skolan och fortsätter med en politik för att öka chansen att ta första steget in på arbetsmarknaden. Till detta ska läggas ”företagande som trampolin”.

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat sedan 1981. Men hur illa är det, frågade sig Andreas Bergh.
– Kruxet är att vi inte vet så mycket om individerna. Det går inte förutsätta att personer i olika grupper har fått det bättre eller sämre, då någon eller några kan ha bytt jobb och inkomstnivå.
– Den som talar om behovet av social rörlighet kan inte samtidigt klaga över att folk flyttar från landsbygden för att få jobb. Kanske måste vi bort från ett tänk där landsbygd och stad konkurrerar till ett där de kompletterar varandra.
Enligt nationalekonomen Andreas Bergh är receptet för bättre social rörlighet bättre statistik, och därmed kunskap. En bra skola. En skattepolitik som belönar ansträngning. Fler ”enkla jobb”. Och marknadshyror!

Ulf Kristersson ställde frågan om allmän välfärdspolitik på sin spets och undrade om den borde eller ens skulle kunna vara mer selektiv, med mer riktade sociala insatser. Det var panelen tveksam till dels därför att det redan finns en sådan, till exempel missbruksvården och i behovsprövningen av bidrag, dels för att den generella välfärden inte är utpekande och har bidragit till social rörlighet.

Jonas Duveborn