Vad: Folkpartiets ekonomisk-politiska seminarium
Var: Strandgatan 4
Vem: Erik Ullenhag (FP), ekonomisk-politisk talesperson, Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco och Lena Hagman, chefekonom Almega
Om: Behovet av en skattereform


 

Erik Ullenhag, Lars Calmfors, Robert Boije och Lena Hagman. Foto: Jonas Duveborn

Erik Ullenhag, Lars Calmfors, Robert Boije och Lena Hagman. Foto: Jonas Duveborn

Erik Ullenhag inledde med att påminna om att Sverige fortfarande har världens högsta skattetryck. Samtidigt har vi minst andel jobb som inte kräver så hög utbildning.

Lars Calmfors bjöd därefter på en tillbakablick på skattereformen 1990/91. Då sattes bland annat målet hälften kvar för alla inkomsttagare. Nästa år, efter att jobbskatteavdraget förändrats, kommer den högsta marginalskatten att ligga på 60 procent. Sverige har den mest sammanpressade lönestrukturen av alla OECD-länder.
Lars Calmfors föreslog därefter att partierna ska fundera mer på att öronmärka skatt för särskilda ändamål. En momshöjning till ökat statsbidrag till kommunerna, till exempel. Han skulle helst vilja se ett återinförande av fastighetsskatten och ett slopande av värnskatten. Detta är han överens med de flesta nationalekonomer om.
– Men tyvärr utgör vi nationalekonomer inte någon majoritet av väljarkåren, sa han.

Robert Boije påminde om att 29 procent av alla löntagare i dag betalar statsskatt, något som endast höginkomsttagare skulle göra.
– En rimlig andel är 20 procent.
Han förespråkade, precis som Calmfors, en enhetlig moms. Saco anser att momssänkningarna har varit felriktade, dyra och ineffektiva. En generell momsnivå skulle ge 60 miljarder i intäkter.

– Fastighetsskatten är politiskt svår, underströk han. Den saknade legitimitet hos väljarna och dess avskaffande var välkommet. Men den låga kommunala avgiften i kombination med ränteavdrag gör att boende i villa subventioneras kraftigt och att många därför lockas till ökad skuldsättning.

Sedan skattereformen för 25 år sedan har 600 förändringar gjorts i skattelagstiftningen.
– Skattesystemet är i dag svårt att överblicka. Det krävs en stor skattereform, stämde Lena in.
Hon varnade för att i nuvarande läge göra det dyrare att anställa yngre och äldre.
– Vi ser en stor dränering av kompetens när äldres kunskap inte tas tillvara.
– Intressant är att det finns godare argument för rut-avdraget än för stora delar av rot-avdraget , kommenterade Robert Boije.

Jonas Duveborn