Moderator Martina Jarminder, Fraser Nelson, Emma Henriksson, André Johansson Heinö och Svend Dahl.

Moderator Martina Jarminder, Fraser Nelson, Emma Henriksson, Andreas Johansson Heinö och Svend Dahl.

Vad: Kristdemokraternas dag i Almedalen
Var: Kristdemokraternas tält (integration) och Dagens Industri (arbetsmarknad)
Vem: Emma Henriksson, andre vice partiledare, Andreas Johansson Heinö,Timbro, Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyrån och Fraser Nelson, The Spectator, samt Jakob Forssmed, förste vice partiledare (arbetsmarknad).
Om: Integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik

Det är Kristdemokraternas dag i Almedalen och förmiddagens partiseminarium hade migrations- och integrationsfrågor i fokus. Var tredje person som kommit till Sverige har efter tio år i landet fortfarande inte ett jobb.

– Man talar ofta om att ”vi” måste hitta lösningar på integrationsproblem. Men precis som inom andra viktiga politikområden så finns det inget vi i integrationspolitiken över partigränserna. Det måste bli strid mot såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna, manade Timbros Andreas Johansson Heinö, som deltog på seminariet.

– LO har inga seminarier om integration. De är en av de största gatekeepersen mot integration, sa Kristdemokraternas andre vice partiledare Emma Henriksson. André Johansson Heinö påpekade att samma gäller även Hyresgästföreningen. Den socialdemokratiska maktsfären har helt enkelt inget intresse av att underlätta integrationen genom att sänka trösklarna in på arbets- och bostadsmarknaderna.

Fraser Nelson, chefredaktör för den brittiska konservativa tidsskriften The Spectator, diskuterade vilka lärdomar man kan ta från hur man i Storbritannien lyckats med integrationen: Genom skattelättnader för de som tjänar minst och avregleringar av arbetsmarknaden. David Cameron har skapat två miljoner nya jobb sedan han kom till makten, menade han. Just den formuleringen reagerade dock Emma Henriksson på.

– Cameron har inte skapat några jobb alls. Inga politiker kan skapa jobb. Företag skapar jobb, påpekade hon. Däremot har den brittiske premiärministern såklart skapat goda förutsättningar för fler jobb.

Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed hos PM Nilsson.

Strax efter integrationsseminariet blev Kristdemokraternas förste vice partiledare Jakob Forssmed utfrågad i Dagens Industris tält av tidningens politiske redaktör PM Nilsson. Skillnaderna mellan en kristdemokratisk politik, som ökar integration genom att sänka trösklar, och en socialdemokratisk politik, som bara värnar de som är insiders i systemet, belystes.

– Man tar inte socialt ansvar om man inte ser dessa problem, summerade Jakob Forssmed med tydlig riktning mot socialdemokratin.

– Ska vi ha enkla jobb över huvudtaget? Ska vi expandera de enkla jobben? Det är en debatt och diskussion vi kommer att ha. Regeringen straffar ut sådana jobb. Men vi behöver fler enkla jobb i Sverige, sa han.

När PM Nilsson frågade hur fler sådana kommer till svarade Forssmed att det måste bli billigare för jobbskaparna, företagen, att anställa. Framtidens jobb ligger i tjänstesektorn.

– Vi måste också jobba vidare med RUT, så att den gäller fler tjänster som man gör dag ut och dag in. Tvätteritjänster till exempel. Vi skulle kunna he en hel sektor med tvättabonnemang. Vi måste minska marginaleffekterna generellt. Ett förslag som vi lagt är att den som varit långtidssjukskriven ska kunna få dubbelt jobbskatteavdrag under en tid, menade Forssmed.

Och att reformer som jobbskatteavdraget inte bara ökar integrationen och sysselsättningen, utan även förbättrar samhällsekonomin och ökar skatteintäkterna – det summerade Fraser Nelson bra på integrationsseminariet.

– Inkomstskattesänkningarna betalar sig själva.

På seminariet diskuterades även problematiken med svenska medborgare som reser till Syrien och Irak för att kriga och bedriva terrorverksamhet för Islamiska Staten (IS). Från svenskt håll har svaret ofta varit mjäkigt, som när de rödgrönrosa partierna i Stockholm ville erbjuda de som kommit hem efter terrorresor skulle belönas med en gräddfil in på bostadsmarknaden.

– Svenska lagar, regler och normer ska gälla lika för alla i Sverige. Det är grunden för den kristdemokratiska politiken, sa Emma Henriksson.

Senare på eftermiddagen presenterade partiledare Ebba Busch Thor sju förslag för att bekämpa terrorresandet. Läs mer om det här: Döm IS-terrorister för landsförräderi.

Gustav Lundblad