Vad: Infrastrukturinvesteringar
Var: Öresundshuset
Vem: regionrådet Mätta Ivarsson (MP) och chefsstrateg Peter J Olsson (M)
Om: Skånsk samsyn på Spåret


 

Samförståndspolitik på scen. Moderatorn Nicklas Mattsson pratade med Mätta Ivarsson och Peter J Olsson.

Samförståndspolitik på scen. Moderatorn Nicklas Mattsson pratade med Mätta Ivarsson och Peter J Olsson.

I helgen nåddes till slut en kompromiss mellan de skånska kommunerna och Region Skåne om en gemensam inställning till den planerade nya stambanan för höghastighetståg. Banan ska enligt parterna ha stationer i Hässleholm, Lund och Malmö.
Samtidigt måste Skånebanan Helsingborg-Kristianstad rustas upp och insatser göras på Västkustbanan, där dubbelspår behövs i hela sträckningen.
Höghastighetsbanan och andra infrastrukturinvesteringar har diskuterats ingående i Visby redan i dag under flera seminarier i samband med Almedalsveckan.
Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman välkomnade vid ett eget seminarium i Öresundshuset den skånska enigheten. Inte för att det blir lättare att förhandla, utan för att det blir enklare att få ett bra resultat.
Vid ett påföljande seminarium befästes enigheten om kompromissen.
– Vi har sökt breda lösningar under de två gångna mandatperioderna med en majoritet bestående av Alliansen och Miljöpartiet, och det är naturligt att söka en kompromiss även med dagens minoritetsstyre av S och MP, förklarade Peter J Olsson, chefsstrateg (M) i regionen. Skåne blir starkare med kompromissen.
Ett viktigt skäl är att stora infrastrukturprojekt löper över flera mandatperioder, när höghastighetsbanan börjar byggas kan det sitta en annan majoritet. Under de hundra år den (minst) ska fungera kommer makten säkert att skifta.
– Alla resonliga partier kommer därför att säkra kompromisser om de långsiktiga frågorna, sa Peter J Olsson. Men det betyder ändå något om man röstar på MP eller M – kompromissen ser annorlunda ut beroende på partiernas styrka.

Jonas Duveborn