I Region Skånes budget för 2015 så står det att den mobila tandvården ska utvecklas. På regionfullmäktige (16/6) ställde jag därför en fråga till Styret om vad som har hänt. Det finns flera goda skäl för att utveckla den mobila tandvården, bland annat tillgänglighet, demografisk utveckling och ohälsa i riskområden.

Foto: Partha S. Sahana, CC 2.0

Mobil tand. Foto: Partha S. Sahana, CC 2.0

Tillgängligheten bör öka på orter där stationära tandvårdskliniker saknas. Folktandvården Skåne AB har en mobil tandvårdsklinik i form av en husvagn som förra året användes under tolv arbetsveckor på fem orter (Arkelstorp, Degeberga, Lönsboda, Fjälkinge och Västra Ingelstad). Samma orter är bokade tio veckor i år. Jag har en känsla av att betydligt fler orter i Skåne har ett behov av mobil tandvård. Exempelvis så lades Örkelljungas folktandvård ner, efter ett beslut 2012. Folktandvården meddelade då att de tänkte använda sin mobila tandvårdsklinik för att åka ut och undersöka barn och ungdomars tänder, vilket aldrig gjordes. Det är inte rimligt att 1 600 barn i Örkelljunga måste ta bussen till Ängelholm för en undersökning på 20 minuter, som den mobila kliniken lätt skulle kunna utföra på plats.

Vi har en demografisk utveckling där befolkningen blir allt äldre. Många av våra äldre har i dag sina egna tänder kvar i ett restbett eller är fullt betandade. Uppsökande tandvård på vård- och omsorgsboenden samt i ordinära boenden är en oerhört viktig verksamhet. Jag är övertygad om att den kommer att fylla en ännu större funktion i framtiden.

Tandhälsan varierar bland medborgarna i Skåne och i riskområden är tandhälsan sämre och risken för ohälsa större än genomsnittet. Detta är en ojämlik tandvård som beror bland annat på etnicitet, ekonomi samt bristande kunskap om egenvårdens betydelse. Riktade insatser och insatser i riskområden är därför oerhört viktiga.

Här tror jag att det behövs ett proaktivt arbetssätt, där tandvårdspersonalen åker ut till riskområden för att informera om vikten av god munhälsa och undersöka på plats.

Dålig munhälsa är förenad med ökad risk för ohälsa och kan leda till sjukdomar som lunginflammation och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

En utveckling av den mobila tandvården är ett led i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Caroline Hedenström (M)
ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård