Opposition Skåne har tidigare i veckan kunnat berätta om hur det rödgröna regionstyret, med stöd från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, drivit igenom att Region Skåne ska anslutas till övriga 20 landsting i ett kommunalförbund för ambulansflyg. Kommunalförbundet kommer att köpa in och äga sex flygplan. Investeringsnotan: Runt 600 miljoner kronor. Allians för Skåne menar att det här inte tillhör regionens kärnverksamhet och är negativa till skånsk anslutning.

Justitia. Foto:  Markus Daams  (CC BY 2.0)

Strider landstingens planer mot konkurrensrätten? Foto:
Markus Daams
(CC BY 2.0)

Flygbranschen har nu reagerat på landstingens planer: Landstingens flygbolagsplaner strider mot konkurrensrätten.

I sitt pressmeddelande berättar man att man gör bedömningen att detta står i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Här följer ett utdrag:

 ”Det är anmärkningsvärt att landstingen, helt vid sidan av sina kärnuppgifter, väljer att starta och bedriva flygbolag”, säger Jan-Olov Bergling, branschchef för Svenska Flygbranschen.

(…)

”Mycket talar för att landstingen inte har rätt att bedriva denna verksamhet. Det finns därför en stor risk att det är vi skattebetalare som kommer att få betala notan för landstingspolitikernas iver att starta flygbolag. Den väg landstingen är på väg att välja skiljer sig drastiskt från vad som sker i resten av Europa. Övriga länder i Europa upphandlar dessa tjänster, så också våra nordiska grannländer. Att landstingen börjar konkurrera med en redan fullt fungerande verksamhet är anmärkningsvärt i sig, att det dessutom är juridiskt tveksamt gör knappast saken bättre”, avslutar Jan-Olov Bergling.

För de skånska skattebetalarna och Region Skåne är detta dessutom ett högriskprojekt. Och fördelningen av flygförbundets fasta kostnader gynnar oproportionerligt de fyra nordligaste svenska landstingen. På bekostnad av Skåne som belastas oproportionerligt hårt.

Läs mer om Allians för Skånes fem argument mot skånsk anslutning här: S+SD+MP+V såg till att skåningarna får äga flygplan.

Gustav Lundblad