Allians för Skåne överklagar nu förvaltningschef Jan Erikssons beslut (Överklagande Lundaakuten 150618) att stänga akutmottagningen i Lund för ambulanser mellan kl 21 och 08 från den 22 juni till och med den 16 augusti. Beslutet är så omfattande och får så stora följdverkningar för allmänheten att det enligt Kommunallagen borde ha tagits politiskt.

Det var den 26 maj som uppgiften om en hel eller delvis stängning av akuten i Lund nattetid kom. Uppgiften förnekades av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S):  ”Vi har inte diskuterat någon stängning av akuten i Lund”, sa hon till SVT (27/5). Och tillade: ”… från politikens håll finns inget förslag …”

En stängning av akutmottagningen på Sus Lund under sommaren skulle öka trycket ännu mer på akutmottagningen på Sus Malmö, som nästan dubblar antalet invånare i upptagningsområdet. Till flödet från Lund kommer dessutom den normalt ansträngda sommarsituationen vid alla sjukhus i Skåne. Både i Lund och i Malmö kommer Sus att ha färre vårdplatser öppna än under förra sommaren. Det påverkar också ambulanskapaciteten. Koncentrationen av ambulanser kring Malmö och Lund innebär både längre transporter och därmed risker för patientsäkerheten. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tänker nu undersöka om patientsäkerheten kan garanteras. Vårdförbundet är bekymrat. Och skyddsombuden funderar på om man ska tvinga fram en stängning helt och hållet. Lägg till detta att hanteringen av akutmottagningen på universitetssjukhuset påverkar den rikssjukvård som Region Skåne har.

Den 3 juni kom så det beslut som Alliansen befarade, men då på tjänstemannanivå. Detta väckte frågan om ett överklagande. Tjänstemannabeslutet om att stänga akuten i Lund för ambulanser under halva dygnet bygger inte på ett tidigare fattat beslut, och det är till sin art så ingripande att det enligt praxis borde ha tagits politiskt

Bakom överklagandet står Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus, Cristina Glad (FP), ledamot av beredningen för framtidens sjukvård och gruppledarna Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).

Jonas Duveborn