För två veckor sedan sköt det rödgröna regionstyret upp regionstyrelsebeslut om att Region Skåne skulle anslutas till ett nytt kommunalförbund för ägande av ambulansflyg, tillsammans med övriga svenska landsting. Anledningen: Att man var orolig för att Sverigedemokraterna skulle rösta på Alliansens avslagsyrkande.

Flygplan. Foto:  Jonathan Urch  (CC BY 2.0)

Flygplan. Foto:
Jonathan Urch
(CC BY 2.0)

Idag var det dags för nytt beslut, både för beslut i regionstyrelsen och det slutgiltiga avgörandet i regionfullmäktige. Och SD bekände, liksom vänsterpartiet, färg. Man gick på den rödgröna linjen och därmed ansluter sig Region Skåne till kommunalförbundet.

Ett mycket olyckligt beslut, anser Allians för Skåne. Carl Johan Sonesson (M), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (FP) och Birte Sandberg (C) argumenterade alla i regionfullmäktige mot de fyra övriga partiernas iver att äga flygplan. Av flera skäl:

  • Skånes behov av nya ambulanstransporter är betydligt större på helikopterområdet. Därför var det glädjande att regionstyrelsen idag också tog beslut om att fortsatt utredning av tillgång till skånsk ambulanshelikopter – som ska användas för akuta transporter av patienter. Ambulansflyg är främst lämpat för planerade transporter av organ och patienter, men en skånsk helikopter beräknas också till viss del minska behovet av flyg. Ambulansflyg används i större utsträckning i norra Sverige där avstånden är längre.
  • Styret utsätter Region Skåne för en ekonomisk risk. Landstingen kommer nu gemensamt att låna pengar för att köpa in sex flygplan för ungefär en halv miljard kronor. Detta sker trots det ekonomiskt mycket svåra läge som de rödgröna försatt Region Skåne i. Räntorna är låga idag – är de det imorgon? Vad händer om något av de stora landstingen får kalla fötter och hoppar av samarbetet? Ska Region Skåne då sitta med Svarte Petter?
  • Idag tillgodoses Region Skånes behov av ambulansflyg på spotmarknaden. Den ordningen skulle kunna fortsätta råda, alternativt att man genomför en upphandling av flygtjänster. Det skulle innebära klart mindre risk för skattebetalarna.
  • De rörliga kostnaderna för flygandet inom kommunalförbundet fördelas mellan landstingen efter användning i antal flygtimmar. Men de fasta kostnader som följer med driften av till exempel koordination och administration, fördelas enligt en annan modell. Den modellen gynnar ensidigt Norrland. Enligt beräkning kommer Region Skåne att stå för 5% av flygtimmarna, men betala 8% av de fasta kostnaderna. Samtidigt kommer Sveriges fyra nordligaste landsting flyga 61% de totala flygtimmarna – och betala 44% av de fasta kostnaderna. Det blir inte lätt för S, SD, MP och V att förklara för de skånska skattebetalarna.
  • Och slutligen: Region Skånes kärnuppgift är att förse skåningarna med god sjukvård och kollektivtrafik. Inte att spela bort skattepengar på att vara delägare i flygplan som man i begränsad utsträckning själv använder.

Gustav Lundblad