IMG_20150616_180219

I samband med dagens regionfullmäktige ställde Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (bilden) en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S), med anledning av det rödgröna beslutet att i sommar stänga akuten vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund för ambulansintag nattetid:

Tror du stängningen i Lund kommer ha en positiv inverkan på våra möjligheter att behålla och i framtiden få nya rikssjukvårdsuppdrag i Skåne?

Rikssjukvården är den mest avancerade vården, som bedrivs efter tillstånd av socialstyrelsen med hela landet som upptagningsområde. Idag har Region Skåne tillstånd att i Lund bedriva hjärtkirurgi på barn och ungdomar, thoraxkirurgi för vuxna med medfödda hjärtfel och lungtransplantationer.

Styret flyttade dock över ansvaret att svara på frågan till sjukvårdsnämnd SUS ordförande Joakim Sandell (S). Han menade att de patienter som är föremål för rikssjukvården inte kommer via akutintaget, utan att varje operation är planerad i förväg.

– Detta är en symbolfråga för Skåne, att vårt universitetssjukhus inte mäktar med att ha öppen akutmottagning. Tror du att det finns något annat universitetssjukhus i Sverige som inte har öppen akutmottagning? Hur påverkar detta vår möjlighet att rekrytera specialister och hur attraktiv blir vi som region?, frågade Birgitta Södertun då.

Och visst är det rimligt att anta att kaoset i den skånska vården påverkar Region Skånes anseende. Joakim Sandell menade i sitt svar problemet med sommarbemanningen i svensk sjukvård är strukturellt och inte ett specifikt skånskt problem. Det är sant, men samtidigt hade situationen inte behövt vara som den är om det rödgröna styret i Region Skåne agerat i tid.

– Jag beklagar att man inte gjort allt som man någonsin kunnat för att se till att Malmö och Lund har fungerande akutmottagningar under sommaren, replikerade Birgitta Södertun i sitt avslutningsanförande.

Alliansen föreslog på ett tidigt stadium, redan innan jul, lösningar på problematiken. Man ville exempelvis på regionstyrelsens sammanträde i december se en satsning värd 40 miljoner kronor för att bekämpa sjuksköterskebristen. Bättre karriärmöjligheter och löneutveckling för sjuksköterskor är två konkreta förbättringar som de pengarna kunde gått till. Men S och MP röstade ner förslaget.

Gustav Lundblad