Vid förra regionfullmäktige (28/4) ställde jag en fråga till Anna-Lena Hogerud (S) i egenskap av ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag ställde den raka, enkla frågan: ”Vill Styret se en avveckling av vårdvalen?” Då blev svaret: ”Det beror på.” Detta svar kändes sannerligen inte betryggande, varken för alla de patienter eller för den personal som satsat tid och pengar på att starta upp verksamhet inom de olika vårdvalen. Jag har efter förra fullmäktige känt mig väldigt oroad med tanke på svaret som gavs. En oro för att en av de mest utsatta patientgrupperna, personer med ett före detta missbruk, som för drygt ett år sedan fick makt över sin egen vård nu kan komma att fråntas den.
Jag följde på dagens regionfullmäktige upp min fråga med ytterligare en fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud: ”Kommer styret att föreslå en avveckling av vårdvalet för Laro under mandatperioden?” Frågan överlämnades till Anders Åkesson (MP) som är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och han svarade, till min stora glädje, nej! Jag bad om ett förtydligande om detta gäller även för Socialdemokraterna och alltså minoritetsstyret i sin helhet och det bekräftade Anders att så är fallet. Så fram till 2018 är vårdvalet för Laro säkert.

Socialdemokraterna har gjort en rejäl kovändning. Så här sa Henrik Fritzon (S) förra året: ”Det är särskilt svårt för oss att förstå lämpligheten i att göra den specialiserade missbruksvården till en marknad där riskkapitalbolag ska kunna tjäna pengar på redan utsatta människor. Region Skåne måste själva kunna tillgodose denna grupps behov, allt annat vore ovärdigt.”

Vi vet att vårdvalet har ökat tillgängligheten och antalet enheter. Innan vårdvalet fanns sju enheter, idag sjutton. Ytterligare två ska beslutas om på torsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd. Behandlingarna har sedan vårdvalet infördes, för ett år sedan, ökat med drygt 30 procent. Köerna kunde tidigare vara upp till fem år i Skåne för att få hjälp. På fem år kan det hända mycket i en missbrukares liv. Personer som i dag får läkemedelsassisterad behandling vittnar om ett helt annat bemötande sedan vårdvalet infördes. Dessa mänskliga värden ska inte förminskas
Vårdvalet inom Laro räddar liv, ger ökad livskvalitet för de som tidigare missbrukat och ger möjlighet att skapa sig ett liv utan ett missbruk.

Ulrika Heindorff (M)
andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård