Just nu pågår regionfullmäktige i Rådhus Skåne i Kristianstad. Under dagen kommer Opposition Skåne att bevaka debatterna i fullmäktigesalen och presentera de viktigaste frågorna för dig. Om du vill följa med direkt i debatterna så kan du även göra det via Region Skånes videoström.

RF-salen

Regionfullmäktige i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Här kommer vi också att samla de artiklar som är aktuella för dagens fullmäktigesammanträde. Den här artikeln uppdateras under dagen.

Allvarligt läge, ingen kontroll
Moraset i Region Skånes ekonomi inledde dagens debatt på regionfullmäktige när tertialrapporten togs upp.

S kovänder och gillar vårdval
Ulrika Heindorff (M) ställde en fråga om vårdvalet för läkemedelshabilitering och blev positivt överraskad över svaret.

Personalförsörjningspausen
Personalsituationen i Region Skåne är besvärande. Det gäller såväl den kortsiktiga sommarbemanningen som långsiktiga behov.

Patientsäkert med neddragning av traumasjukvård i Lund?
Joakim Sandell
(S) är inte orolig för patientsäkerheten på Sus i sommar, men inspektionen för vård och omsorg har nu öppnat ett ärende i frågan.

Brett stöd om vägpengarna
Alliansens förslag om vad 100 miljoner kronor ska användas till i den regionala infrastrukturen vann omröstningen i regionfullmäktige, efter att Styret övergett sitt eget förslag och i stället stött Alliansen.

S+SD+MP+V såg till att skåningarna får äga flygplan
De rödgröna fick hjälp av Sverigedemokraterna när regionfullmäktige röstade för att Region Skåne ska gå ihop med övriga landsting för att äga ambulansflygplan. Alliansen röstade mot. Läs varför här.

Södertun: Hur påverkar stängningen av akuten Skånes anseende?
Birgitta Södertun
(KD) ställde en fråga om hur det rödgröna styrets hantering av akuten i Lund framöver kommer att påverka Region Skånes förmåga att attrahera personal och att få förtroende att utföra rikssjukvård.