Personalsituationen i Region Skåne är besvärande. Det gäller såväl den kortsiktiga sommarbemanningen som långsiktiga behov.

Caroline Wessel.

Caroline Wessel.

– Det var därför med förvåning jag tog del av det rödgröna minoritetsstyrets prioritering av ”pausade reformer” (4/6), sa Caroline Wessel (M) på regionfullmäktige i en fråga till personalnämndens ordförande Märta Stenevi (MP). Personalnämnden har inte fått möjlighet att ta ställning till vilka planerade insatser som ska skjutas på framtiden, i stället har regionstyrelsen uppmanat nämnden att inte använda 10 miljoner kronor för utbildningsanställningar, att ställa in ungdomssatsningen motsvarande 1,5 miljoner kronor och att frysa medel till nämndens förfogande på 10 miljoner kronor.
Samtidigt som Styret förberedde sitt sparpaket beslöt personalnämnden i slutet av maj bland annat att gå vidare med valideringsprojektet på 6 miljoner kronor, vilket bland annat innefattar insatser för personer som saknar uppehållstillstånd och inte heller kan räkna med att få det på samma sätt som de som kommer från Syrien. Nämnden beslöt också att anställa en journalist för att göra en normkritisk granskning av skane.se.
Pengar dras alltså in från satsningar på fler specialistsjuksköterskor, som det råder politisk samsyn om, samtidigt som reformer det råder politisk strid om har klubbats igenom.
Märta Stenevi underströk, märkligt nog, att ”reformpausen” för personalnämndens del består i att inte använda medel som nämnden ändå inte finner någon användning för.
Kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor är inte tryggad, men drabbas heller inte på det sätt man skulle kunna tro eftersom Styret helt enkelt inte har haft några reformförslag att ställa in. Därför blir det pengar över.

Jonas Duveborn