Akutintaget på Skånes universitetssjukhus i Lund ska hållas stängt för ambulanser mellan kl 21 och 08 från den 22 juni till och med den 16 augusti 2015, under elva av dygnets timmar.
Beslutet får stora återverkningar för verksamheten på både Sus Lund och Sus Malmö. All larmkompetens flyttas till Malmö, liksom en medicinsk jourlinje och kirurgjouren.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus, ställde därför följande fråga till Joakim Sandell (S), ordförande i Sus-nämnden:
– Är det patientsäkert att traumasjukvården under halva dygnet koncentreras till Malmö i sommar?

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Svaret från Joakim Sandell var: ”Ja.”

Även om Joakim Sandell verkar lugn så finns det emellertid fler som är bekymrade över situationen på Sus. Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har öppnat ett ärende med anledning av neddragningen på akutmottagningen i Lund, och undrar samma sak: Kan patientsäkerheten garanteras?

 

Johan Folin