Alliansen fick ju i regionstyrelsen igenom sitt förslag till omjustering av vägpengarna i RTI-planen, det är de statliga pengar Region Skåne bestämmer över. Och alliansens förslag att satsa hundra miljoner som tros bli över från väg 101 på kollektivtrafik med huvudsaklig inriktning mot superbussar fick flertal.

I regionfullmäktige blev stödet för alliansens linje ännu starkare sedan Styret anslutit sig till förslaget. Regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP) förklarade att man delade uppfattningen att pengarna skulle gå till superbussarna och att de inte längre behövdes till spårvagnslinjer i Lund.

Alliansens regionråd med ansvar för frågorna Pontus Lindberg (M) var glad.

Pontus Lindberg kommenterar beslutet.

Peter J Olsson