Moraset i Region Skånes ekonomi inledde dagens debatt på regionfullmäktige. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) var inledningsvis klädsamt återhållsam, även om han hävdade att ”pengarna inte försvinner i något svart hål, utan går till sjukvård”.
Det kan ifrågasättas, vilket alliansföreträdarna gjorde i debatten.
Överskottet på 647 miljoner kronor från i fjol är uppätet. Och prognosen visar mot att Styret ändå missar målet med 700 miljoner kronor.
– Det är på kostnadssidan vi har problem, kostnadsökningstakten ligger på 8 procent. Samtidigt har vi en skatteintäktsökning på 5 procent, sa Carl Johan Sonesson (M).
Region Skåne har dessutom fått cirka 150 miljoner kronor extra i år, pengar som inte budgeterades för, i form av ersättning för hepatit. Därutöver tillkommer de återbetalda AFA -pengarna på 175 miljoner kronor, i och för sig upptagna som intäkt i budgeten men ändå en engångsintäkt som stärker 2015 jämfört med 2014.
Läkemedelskostnaderna har rasat i höjden med 12 procent, eller 139 miljoner kronor, jämfört med för ett år sedan. Ändå ser vi att köerna till operationer ökar och att det är 4,5 procent färre unika patienter i slutenvården.

Carl Johan Sonesson.

Carl Johan Sonesson.

I april 2014 väntade 1 856 på operation eller åtgärd under 90 dagar eller mer, i april 2015 var den faktiska kön uppe i 3 759 patienter. Relativt sett handlar det om en ökning på cirka tio procentenheter. De första prognoserna från maj visar dessutom att de ökande kötiderna accelererar.
I april 2014 väntade 3 096 patienter mer än 60 dagar, i år var de 5 327.
– Henrik Fritzon hävdar att anledningen till att det rödgröna minoritetsstyret drar över så mycket är att det fanns ett ackumulerat vårdbehov. Men det är fel. Köerna blir längre och det produceras mindre slutenvård än tidigare, sa Gilbert Tribo (FP).
Vårdproduktionen har minskat med 6,3 procent.
– Det är värt ungefär en halv miljard kronor till, påpekade Stefan Lamme (M). Det reella underskottet i vården ligger således kring en miljard.
köer 1504Det är 1 017 fler anställda i april i år jämfört med april förra året. Ändå har bemanningsföretagens kostnader ökat med 65 procent. För sjuksköterskorna har kostnaderna ökat med osannolika 195 procent.

De delregionala sjukvårdsnämnderna Sus (Malmö och Lund), Sund (Helsingborg, Landskrona och Trelleborg) och Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) är passiva.
– Fram till i dag har de fattat ynka 30 beslut, sa Birgitta Södertun (KD). Kryh har ställt in möte och tertialrapporten har inte behandlats politiskt i ett par av nämnderna.

– Vi har alla ett ansvar för den besvärliga ekonomiska situationen, men det yttersta ansvaret är Styrets, sa Birte Sandberg (C).
Beslutet om en ”reformpaus” för att parera en ekonomi i fritt fall kommenterade Henrik Fritzon med:
– Alla reformer är viktiga, men man kan inte göra av med mer pengar än vad man har.
Så sant.

Jonas Duveborn