Hanna Håkansson 620 border

Skåne är en dynamisk region med ett mycket gynnsamt läge. Närheten till kontinenten inbjuder till möjligheter som helt enkelt inte finns i resten av Sverige. Under lång tid har ett flertal högteknologiska företag haft sin bas i Skåne, där både Lunds universitet, Europa och internationell flygtrafik ett stenkast bort har lockat.

Det har länge varit en devis att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Men håller det fortfarande? De senaste åren är det fler och fler företag som flyttat produktionen utomlands och för drygt två veckor sedan varslade ytterligare ett läkemedelsbolag i Lund 47 av sina 56 anställda om uppsägning.

Om Sverige ska konkurrera med kunskap måste kunskapsförsörjningen fungera. Om högteknologiska företag ska lockas att etablera sig här krävs det bland annat tillgång till högutbildad arbetskraft med rätt kompetens. Men parallellt med larmen om skånska företagsnedläggningar ljuder larmen om utarmning av den högre utbildningen. Grundskolan faller som en sten i Pisa-mätningarna, vilket smittar av sig på högskolan. Studenternas förkunskaper blir allt lägre, läsförståelsen är usel och förmågan att göra sig förstådd i text blir allt sämre. I över ett decennium har de högskolepolitiska satsningarna bestått av kvantitet, inte kvalitet, vilket lett till att allt fler studenter med allt sämre förkunskaper ska igenom högskolan med allt mindre resurser.

Resultatet blir att högskolorna tvingas sänka sina krav. Resursfördelningen till den högre utbildningen är utformad så att högskolorna får betalt för att godkänna studenter, inte för att faktiskt lära dem något.

Men kraven från arbetsgivarna består. Häri uppstår problematiken både med akademikers etablering på arbetsmarknaden och med att högteknologiska företag lämnar vår region. Om de studenter som examineras inte håller sådan kunskapskvalitet att de är anställningsbara för företagen, och facken kräver löner som är långt mycket högre än i andra delar av världen, börjar företagen se sig om efter andra platser att etablera sig på.

Om den tyska civilingenjören kräver samma lön som den svenska, men kan betydligt mycket mer, finns det få incitament till att anställa den svenska. I en tid då Europa är mer integrerat än någonsin flyttar företag med rätta till den plats där förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet är mest gynnsamma.

Detta blir extra påtagligt i en region som den skånska. Om inte åtgärder vidtas kommer Skåne långsamt att dräneras på företag samtidigt som allt färre studenter kommer att få in en fot på arbetsmarknaden efter examen.

Kvalitetskraven på högskolor och universitet måste upp. Halvdana utbildningar räcker inte om Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass.

Hanna Håkansson (FP)
ordförande för Liberala studenter