Birgitta Södertun (KD).

Birgitta Södertun (KD).

Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun representerar idag Region Skåne på ett seminarium som arrangeras i Allinge på Bornholm i samband med Folkemødet – det danska svaret på Almedalsveckan.

Södertun ska diskutera skillnader i hälsa mellan befolkningarna i Sjælland och Skåne. Titeln på seminariet är ”Flyt til Sverige og lev længere” och syftar på det välkända faktum att danskarna lever kortast i Västeuropa. Nu har Region Skåne tillsammans med danska folkhälsoforskare tagit fram statistik om olikheterna mellan Sjælland och Skåne.

Bornholm. Bild: Noé Alfaro  (CC BY 2.0)
Bornholm. Bild: Noé Alfaro
(CC BY 2.0)

Siffrorna visar att större andel av befolkningen på Sjælland drabbats av långvarig sjukdom (35% kontra 29%).

Att danskar dricker och röker mer än svenskar är också välkänt, och politiska maktmedel kan knappast förändra detta djupt rotade kulturellt betingade förhållande. Dock visar undersökning att fler skåningar än danskar upplever att man har en riskabelt hög alkoholkonsumtion. Dessutom verkar uppgiften om att danskar äter fler wienerbröd vara en myt, skåningarna är i större utsträckning överviktiga än danskarna.

En av frågorna som kommer att diskuteras på seminariet handlar om huruvida det finns något mer att hämta i svensk folkhälsopolitik än systembolag och förbud. Svaret är ja, enligt Birgitta Södertun.

– Från politiskt håll måste man diskutera annat än folks levnadsvanor. Stadsplanering är minst lika viktigt när det gäller att minska ojämlikheten i hälsa. Ta till exempel närheten till grönområden, den är väldigt viktig för att barn ska ha möjlighet att röra på sig istället för att sitta stilla hemma. Det kommer jag att framhålla på seminariet, säger Birgitta Södertun.

Detta är en fråga som dessutom är större i Skåne än i övriga Sverige. Malmö är den ort i landet som har minst grönyta per invånare. Kristianstad, Lund, Helsingborg, Malmö och Landskrona hamnar alla i botten när andelen grönyta av kommunens areal jämförs med Sverige – vilket såklart delvis kan hänföras till hur tätbebyggt Skåne är. Samtidigt har bara Karlskrona färre hushåll med grönyta på 300 meters avstånd från hemmet än Malmö.

– Att ta hänsyn till hur sådana här förhållanden påverkar människors möjlighet att leva hälsosamt i vardagen är mycket viktigare än att hitta på nya förbud. Därför är jag också glad att Kristdemokraterna var det enda parti som sa nej till det socialdemokratiska förslaget att införa rökförbud på uteserveringar, säger Södertun.

Statistiken visar också att 8-9% av Skånes befolkning upplever ekonomisk stress, medan motsvarande siffra på Sjælland är 5-6%. Detta går enkelt att hänföra till arbetslösheten, som är cirka 10% i Skåne och drygt hälften av det på Sjælland.

– Ett eget arbete är den snabbaste biljetten till en stabil ekonomisk situation och med det följer också bättre hälsa. Den stora arbetslösheten i Skåne kan bekämpas med politiska medel och vi politiker måste bli bättre på att ge företag förutsättningar att anställa fler, avslutar Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad