Den 3 juni 2015 beslöt förvaltningschef Jan Eriksson på Skånes universitetssjukvård att stänga akutmottagningen i Lund för ambulanser mellan kl 21:00 och 08:00 under perioden 22 juni till 16 augusti. Beslutet får stora återverkningar för verksamheten på både Sus Lund och Sus Malmö. All larmkompetens flyttas till Malmö, liksom en medicinsk jourlinje och kirurgjouren. En ambulans ska placeras i Lund för att kunna köra de som kommer gående dit till akuten i Malmö för bedömning. En del av dem måste sedan sannolikt transporteras tillbaka till Lund för vård. Detta innebär i sin tur att ambulanskapaciteten påverkas, vilket inte minst visar sig av det oväntade beslutet att inte längre hålla en ambulans i Skurup. Regionledningen har med detta valt bort möjligheten att just i Skurup klara målet på 20 minuters insatstid, oavsett plats i Skåne. Vården blir planerat ojämlik.

Foto: min_blogg CC 2.0

Natt över universitetssjukhuset. Foto: min_blogg CC 2.0

I slutet av maj dementerade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) ryktena om att akutmottagningen i Lund ska stänga helt eller delvis över sommaren. ”Vi har inte diskuterat någon stängning av akuten i Lund”, sa hon till SVT (27/5). Och tillade: ”… från politikens håll finns inget förslag …”
– Klart är att det fanns ett förslag, men att ärendet hanterades på tjänstemannanivå i stället för politiskt. Oppositionen har hållits oinformerad hela vägen. Till dagens sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus (11/6) begärde jag att få upp beslutet om akuten i Lund och tre andra ärenden på dagordningen. Begäran avslogs, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.
– Man kan också tycka att Socialdemokraterna, som generellt sett alltid talar om vikten av att förankra beslut och i det besvärliga politiska läge som råder nu särskilt om att samarbeta över blockgränsen, borde ha sett till att ta ett politiskt beslut, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).
Ingrid Lennerwald (S), ordförande för beredningen framtidens sjukvård och mångårig regionpolitiker, har i sin tidigare oppositionsroll återkommande framhållit Kommunallagens stadgande om att viktiga strukturella beslut ska behandlas politiskt – och inte enbart tas av tjänstemän. I frågan om omorganisationen av Region Skånes tretton förvaltningar till fyra i Skånevård 2.0 fick hon rätt. Efter en juridisk process i två instanser hanterades ärendet av regionfullmäktige 2014. Hon har också klagat på tjänstemannabeslut om att flytta operationer mellan sjukhus – och fått rätt.
– Därför förvånar det att Socialdemokraterna nu vägrar agera politiskt i frågan om akuten i Lund, säger Gilbert Tribo (FP). Det är till och med anmärkningsvärt att de viftar undan frågan på det sätt Anna-Lena Hogerud gör, som om Styret inte har något ansvar alls för verksamheten.
– Tjänstemannabeslutet om att stänga akuten i Lund för ambulanser under halva dygnet bygger inte på ett tidigare fattat beslut, och det är till sin art så ingripande att det enligt praxis borde ha tagits politiskt, säger Birte Sandberg (C).
– Frågan blir återigen vad vi ska ha alla dessa driftledningsnämnder till om de inte ska användas för att styra verksamheten. Det skulle inte förvåna om någon överklagar Jan Erikssons beslut till förvaltningsrätten, avslutar Birgitta Södertun (KD).

Jonas Duveborn