Så här lite mer än ett halvår efter valet är bilden av den skånska sjukvården en bild av en vård i kris. Medierna rapporterar om stora underskott och missnöjd personal.

Samtidigt vet vi också att för de allra flesta patienter är upplevelsen av vården positiv. Omhändertagandet är gott – när man väl kommer till vården. Köerna är fortsatt kanske det största problemet för den skånske patienten. Köerna har dessutom ökat sedan de rödgröna tog över styret av regionen – kanske för att det nya styret tidigt fastslog att det var dags för paus i förbättringsarbetet och effektiviseringar i den skånska vården.

Och inom cancersjukvården är det särskilt angeläget att bekämpa köerna. Här är väntetiderna på allvar ett spel om liv och död. Uppskjutna operationer och tillgänglighetsproblem i hela behandlingsprocessen är oacceptabelt, och det räcker som politiker inte att prata om problemen – det måste bli verkstad.

Vi i Kristdemokraterna vill enligt dansk modell införa en behandlingskalender i den skånska cancersjukvården (pakkeforløb). Efter cancerbesked ska patienten ges besked om innehållet i behandlingen och maxtider för väntan mellan de olika delarna av behandlingsprocessen ska ges. En särskild namngiven kontaktsjuksköterska ska också erbjudas patienten för att denne ska ha en lätt ingång att vända sig till för frågor kring den egna behandlingen. Detta kommer att öka tryggheten för den enskilde patienten.

Regionen måste också i större utsträckning föra en nära dialog med patientföreningar för att tillsammans diskutera fram hållbara lösningar på vårdproblematiken. Den kunskap om hur en sjukdom påverkar ett liv och en familj som finns i patientföreningarna är alltför värdefull för att inte tillvaratas fullt ut.

Centralt för att minska väntetiderna i vården är att komma till bukt med ”sjuksköterskebristen”, som i sin tur leder till vårdplatsbrist. Jag skriver ”sjuksköterskebrist” inom citationstecken därför att vi egentligen har ett stort utbud av sjuksköterskor i Skåne – det är bara det att Region Skåne inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare.

lundberg

Lars Lundberg.

Regionpolitikerna måste ta till sig av det faktum att sjuksköterskor söker sig utomlands och till privata arbetsgivare. Löneutvecklingen för sjuksköterskor måste bli bättre och vårdpersonalens schemaläggning måste bli mer gynnsam för den anställde – det måste gå att leva ett normalt liv vid sidan om jobbet som anställd i Region Skåne.

Lars Lundberg (KD)
Ledamot regionfullmäktige