Vårdvalet för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, Laro, infördes i Region Skåne den 1 april 2014. Behandlingen är till för personer som missbrukar opiater, men som vill sluta med hjälp av medicinering, samtal och individuella insatser. På drygt ett år har köerna till Laro-behandling minskat, antalet behandlingar ökat med 30 procent och antalet enheter gått från sju till sjutton. Patienter vittnar nu om både bättre bemötande och mer stöttning. Trots de goda resultaten finns det en oro.
– När jag har varit på verksamhetsbesök på mottagningar har jag upplevt en stor oro bland patienter och personal – som satsat engagemang, tid och pengar på att öppna Laro-enheter – för om vårdvalet ska få vara kvar, säger Ulrika Heindorff (M), 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.
– Därför har jag för avsikt att på regionfullmäktige nästa tisdag (16/6) fråga hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) om Styret har för avsikt att föreslå en avveckling av vårdvalet för Laro under mandatperioden, säger Ulrika Heindorff.

Jonas Duveborn