Det krävdes en satsning på SJ:s nattåg mellan Malmö och Stockholm för att vända trenden. Så sent som i våras var nattågen hotade av nedläggning, men en vändande trend räddade dem.

Nu visar det sig att vändningen var ett trendbrott, och i maj gav nattågstrafiken ett överskott.

Utvecklingen av nattågsresandet. Källa: SJ.

Utvecklingen av nattågsresandet. Källa: SJ.

Därför kommer SJ nu att fortsätta köra nattåg på sträckan alla nätter utom lördag-söndag.

– Det känns som en seger, säger regionrådet i opposition Pontus Lindberg (M), som engagerat sig för nattåget. Vi hade rätt i vår bedömning.

Skälet till ökningen är marknadsföring – delvis i form av debatten som pekade på nattågen som ett bekvämt, praktiskt, ekonomiskt och miljösnålt sätt att resa. Men också på en prisjustering nedåt, kanske inte minst nödvändig för att möta prissänkningar på konkurrerande färdsätt. Som så ofta kunde prissänkningen leda till lönsamhet genom ökad beläggning.

Nu återstår att höja standard och servicenivå, kanske kopplat till ytterligare prisdifferentiering.

– Nattågen är ett modernt transportsätt, säger Pontus Lindberg (M). Då ska inte standarden vara omodern. Nu är förhoppningsvis sovtåg ett alternativ åtminstone fram till dess den nya stambanan med höghastighetståg är i drift.

Peter J Olsson