Det står nu klart att beslutet att stänga akutmottagningen i Lund för ambulanser under nattetid i sommar tar kapacitet från ambulanserna, vilket inte verkar ha vägts in i beslutet.
– Det överraskar onekligen att tillräcklig hänsyn inte har tagits till patienter som inte kan gå på egna ben, vilket trots allt är det vanliga för akutpatienter, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Det pågår dessutom fortfarande ett arbete med att lösa en rad olösta vårdfrågor kring traumapatienter, som hur barnkirurgin och vården av höftpatienter ska ske.
– När akutmottagningen i Lund stängs för ambulanser mellan 21 och 08 innebär detta att det uppstår ett behov av transporter i bägge riktningarna, då en stor del av den avancerade vården görs i Lund. Vi kommer att få se ett flöde av ambulanstransporter som vi tidigare inte har sett, säger Ewa Bertz (FP).
Koncentrationen av ambulanser kring Malmö och Lund innebär både längre transporter och därmed risker för patientsäkerheten.
– Samtidigt flyttas nu en ambulans från Skurup till Malmö, under åberopande att den inte behövs i Skurup, säger Niels Paarup-Petersen (C). Det må så vara, men detta innebär att insatstiden ökar från i genomsnitt 15 till 25 minuter. Därmed försöker man inte ens nå uppsatt mål på 20 minuter.
– Hur detta rimmar med målsättningen om en jämlik vård är svårt att förstå, säger Tony Rydberg (KD). Den ambitionen har uppenbarligen övergivits.

Jonas Duveborn