Flera opinionsmätningar den senaste tiden ger Alliansen en ledning framför de rödgröna partierna. Till exempel visade Demoskop på måndagen att Socialdemokraterna inte längre var största parti. I SCB:s majmätning var fortfarande de rödgröna större, så icke om man tittar på SCB:s mätning av sympatier i olika grupper, till exempel siffrorna för ”Skåne och Blekinge”, som läggs samman.

Majopinionen i Skåne och Blekinge. Källa: SCB.

Majopinionen i Skåne och Blekinge. Källa: SCB.

I dag leder i Sydsverige alliansen över de tre rödgröna partierna med 3,3 procentenheter – 42,5 mot 39,2. För ett år sedan var skillnaden  i stället 11,5 till de rödgrönas favör –  36,2 mot 47,7! Den stora skillnaden är att Socialdemokraterna har ett mätvärde som ligger över tio procent lägre än i maj 2014. Moderaterna och Centern ligger över sina resultat, medan FP och KD inte ändrat sig mer än inom felmarginalen. SD har gått upp.

Blekinge har historiskt bättre siffror för vänsterpartierna, så man kan anta att Region Skåne visar ännu bättre.

Som alla opinionsmätningar är detta inte något valresultat.

Peter J Olsson