Adam Davidsson 620

Den här tiden på året är det mycket som händer. Som uppvuxen i Skåneland och numera bosatt i Lund ligger två nationaldagar nära till hands. Den danske grundlovsdag (5/6) och den svenska nationaldagen (6/6). Intressant nog så hölls årets nationaldagstal på Kulturen i Lund faktiskt på danska i år, då Morten Kjærum från Raoul Wallenberg-institutet var högtidstalare. Våra två länders högtidsdagar är fina tillfällen att blicka tillbaka på var vi kommer ifrån. Därigenom kan vi också förstå vilka vi är.

Det är också en tid för att blicka in i framtiden. Som boendes i centrala Lund har man senaste veckan sprungit förbi studentbaler nästan dagligen med glada, uppklädda och förhoppningsvis framtidstaggade gymnasister redo att kasta sig in i en ny framtid. Ett annat framtidsinriktat skeende är just nu igång på andra sidan sundet. Den 27 maj utlystes nämligen att det ska hållas val i Danmark 18 juni.

Cirka fyra timmar efter valets utlysande befann jag mig i ett Köpenhamn som gick på politiskt högvarv. Överallt (!) hängde valplakat, det hölls torgmöten, DR hade riggat upp en provisorisk valstudio utanför Folketinget och partiledare och partifolk sprang omkring överallt. Bland annat sprang jag på Liberal Alliances trevlige partiledare Anders Samuelsen i full färd med att sätta upp valplakat inför några fotografer. Samma dag anordnade både DR och TV2 partiledardebatter.

Jag har sedan dess dagligen följt den danska valrörelsen och observerat vissa skillnader mot den svenska. Det jag mest fastnat för är det mer ideologiska inslaget i den danska debatten jämfört med den svenska. Jobbskatteavdragen var och är nyttiga och viktiga och en överväldigande majoritet av riksdagen vill ha kvar dem på grund av det. Att skära i ROT och RUT är väldigt negativt för svensk ekonomi och hade ökat arbetslösheten. Det finns många praktiska dilemman som måste lösas till följd av vår generösa flyktingpolitik.

Nytta, effektivitet och enskilda reformer är förstås viktiga att diskutera, men de behöver en ideologisk inramning för att inte bara klinga tomt. Det blir ofta för mycket fokus på den gråa vardagens detaljer och för lite fokus på vilken ljusnande framtid som man vill skall bli vår. Några av de duktigaste i Danmark på att lyfta ideologiska frågor är tidigare nämnda Liberal Alliances ungdomsförbund, bland annat med kampanjen ”Du skall inte försörja staten innan du kan försörja dig själv”.

Ett djupt ideologiskt budskap om att staten inte ska frånta människor för mycket av deras pengar. Motiverat inte med nyttoragument och nationalekonomi i första hand, utan för att det helt enkelt är rätt och riktigt. Allting i den danska debatten är självfallet inte bra, men detta är något jag tror att vi skulle kunna lära av. Om vi dessutom blickar tillbaka så hade vi ett levande ideologiskt samtal även i Sverige tidigare.

För att kunna navigera in i framtiden måste man veta vart man vill, det gäller såväl för de studenter som i dessa dagar springer ut för sina gymnasieskolors trappor som för de politiker som är satta att styra vårt land. Jag hoppas att mitt eget partis nyvalda ledare Ebba Busch Thor fortsätter bidra till en sådan omsvängning där hon bland annat tagit strid mot de statliga ovanifrånlösningar som inkräktar på den enskilda människans självbestämmande.

Vilket Sverige vill vi fira på nationaldagen 2030? Det är våra visioner idag som styr oss mot den morgondagen!

Adam Davidsson (KD)