lundbergsödertun

Lars Lundberg (KD), andre vice ordförande i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, och Birgitta Södertun (KD), ledamot i regionstyrelsen.

Ett halvår efter att en då borgerligt styrd habiliterings- och hjälpmedelsnämnd anhöll om ekonomisk hjälp från regionstyrelsen för att täcka de underskott som följt på grund av dyrare utrustning inom vårdval hörselrehabilitering, kommer nu slutligen pengarna från den rödgrönt ledda regionstyrelsen.

Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens oppositionsledare och andre vice ordförande Lars Lundberg (KD) har gång på gång frågat var pengarna tagit vägen, men i och med det beslut om att tillföra 8 miljoner som regionstyrelsen tog igår, kommer en stor del av det prognostiserade underskottet för vårdval hörselrehabilitering att kunna täckas.

– Det är glädjande att regionstyrelsen slutligen hjälper till att täcka en stor del av det här underskottet. Det ligger bortom nämndens kontroll och riskerade skada kärnverksamheten, det vill säga habilitering för personer med varaktig funktionsnedsättning. Man kan bara fråga sig varför det tog ett halvår för de rödgröna att tillskjuta de här resurserna, säger Lars Lundberg.

Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun, ledamot i regionstyrelsen, var tongivande i arbetet med att ta fram det beslut om de 8 miljonerna som styrelsen igår tog över blockgränserna.

– För mig var det självklart att regionstyrelsen skulle tillskjuta medel till vårdval hörselrehabilitering. Underskottet har sin grund i ökad efterfrågan och dyrare hörapparater. Det är viktigt att värna denna verksamhet, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad