På torsdagens sammanträde i regionstyrelsen hade det rödgröna minoritetsstyret tänkt sig att Region Skåne skulle gå med i ett nystartat kommunalförbund bestående av samtliga landsting och regioner i Sverige, med det högtflygande uppdraget att koordinera, äga och driva ambulansflygverksamhet för hela riket.

Ett flygplan. Sådana vill S och MP (!) att de skånska skattebetalarna ska vara med och äga. Foto: DRust  (CC BY 2.0)

Ett flygplan. Sådana vill S och MP (!) att de skånska skattebetalarna ska vara med och äga. Foto: DRust
(CC BY 2.0)

För ändamålet ska fem-sex flygplan köpas in för uppskattningsvis 300-500 miljoner kronor – för Region Skånes del skulle investeringsnotan kunna sluta på 60-70 miljoner. De fasta kostnader som följer med driften ska fördelas mellan landstingen enligt en betalningsmodell som kraftigt gynnar Norrland och missgynnar till ytan små och folktäta regioner och landsting som Skåne.

Ambulansflyg bedrivs främst för transport av organ och planerade transporter av patienter och nyttjas i större utsträckning i norra Sverige där avstånden är större. Samtidigt saknar Region Skåne i dag en ambulanshelikopter – ett färdmedel som är bättre lämpat för kortare sträckor och akutsjuka patienter, exempelvis vid olyckor.

Och det var kanske mot bakgrund av detta som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) på sittande möte plötsligt beslöt att ärendet om ambulansflyg skjuts på framtiden – närmare bestämt till ett extra sammanträde den 16 juni. Allians för Skånes ledamöter lyfte problematiken med stora kostnader och att behovet av ambulanshelikopter är större, och då valde Fritzon att helt enkelt skjuta upp beslut i frågan.

För vad skulle egentligen hända om ett eller flera större landsting skulle välja att dra sig ur avtalet efter tre år? Då skulle Region Skåne kunna sitta med Svarte Petter – ägande av flygplan som främst används i norra Sverige och utan andra större landsting som kan hjälpa till att bära bördan. I ett läge där regionen redan har en svår ekonomisk situation.

Och vad är det som säger att landsting och regioner skulle vara bättre på att äga och flyga flygplan än privata aktörer?

Självklart använder även Region Skåne ambulansflyg för patient- och organtransporter ibland. Men i dag köper man in sig på befintliga flyg varje gång behov uppstår. Det finns inget som säger att man inte skulle kunna göra det i framtiden också i stället för att vara med och starta upp en så svår och omfattande verksamhet som det faktiskt handlar om här.

Dessutom ser fördelningen av de fasta kostnaderna ut som de gör: Enligt beräkningar hade Region Skåne stått för ungefär 5 procent av kommunalförbundets flygtimmar – men samtidigt betala närmare 8 procent av de fasta kostnaderna på grund av det höga invånarantalet. Det blir en kostnad som är 60 procent större än det faktiska nyttjandet.

Samtidigt hade de fyra nordligaste landstingen i Sverige stått för 61 procent av nyttjandet i flygtimmar – men bara 44 procent av de fasta kostnaderna.

Tji för de skånska skattebetalarna. Grattis Norrland.

Nu återstår att se hur de rödgröna ställer sig till ärendet på det extra regionstyrelsemötet. Kanske nyktrar man till och tar sig ner från molnen till landningsbanan. Låt oss hoppas det, för de skånska skattebetalarnas skull och för att inte den skånska vården ytterligare ska belastas av oansvarig ekonomisk politik.

Gustav Lundblad