I veckan var det en stor demokratikonferens i Kristianstad och på Rådhus Skåne, där Region Skåne (och Kristianstads kommun) håller till.

Det var på tiden, är Dr Trotz kommentar.

Regionen är förvisso det främsta uttrycket för demokratin i Skåne, och de 149 valda regionpolitikerna i vårt regionfullmäktige – i bland lite kaxigt kallat regionparlament – är inga diktatorer. Men det är så lätt hänt att beslut börjar fattas i slutna rum. Kanske ännu lättare när det, som nu, finns ett regionstyre som saknar majoritet. Den kan börja resonera:

 Ska vi verkligen ha upp detta i beredningen/nämnden/styrelsen/fullmäktige? Tänk om de börjar ändra eller till och med avslå?

Det har du rätt i, kan vi inte ställa in mötet?

Men så går det väl inte till? Inte var det därför som sjukhusnämnden för Kristianstad, Ystad och Hässleholm (Kryh) ställde in sitt möte i veckan. Det var väl bara lite onödigt att låta politikerna få information om och diskutera de stora överdragen i nämndens budget eller problemen på akuten i Kristianstad.

Nå demokratikonferensen handlade om viktiga saker för framtiden. Den arrangerades av inte mindre än två statliga demokratiutredningar, och närvarande var utredaren Olle Wästberg. Och så statsrådet Alice Bah Kuhnke – ansvarig för demokrati och kultur inom regeringen.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Europaportalen.se, CC 2.0

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Europaportalen.se, CC 2.0

Statsrådet är som bekant frispråkigt och benäget att tänka högt, eller vad hon gör. Hon har heller inte någon bakgrund som politiker vilket gör att hennes sinne för självcensur saknar en politikers inövade spärrar. Hernnes politiska bakgrund inskränker sig till MUF-möten i Värnamo i ungdomen, och där var inte heller frispråkigheten ett så framträdande drag – har Dr Trotz inhämtat från dem som var med.

Statsrådet Bah hamnade förstås i skottgluggen när regeringen skapades. Hon visade sig både uttala sig för brett samtidigt som hon inte var särskilt hemmastadd i framförallt Miljöpartiets politik på området. Det var ju ändå MP som nominerade henne, och även om det partiet är det med kanske minst egen politik på området så har de ändå en del åsikter. Statsrådet retirerade snabbt till att inte säga något – utom att allt var ”viktigt” samt läsa ur barnböcker för konferensdeltagare. Efter ett par veckor framstod hon som ett av regeringens svagaste kort.

Det var då det, sedan dess har alla ministrar börjat prata och göra saker. Och plötsligt kanske kultur- och demokratiministern verkar vara en av starkaste företrädarna för regeringen. Hon har säkert läst på, men det är främst de andra som ändrat sig, inte minst hennes egna partikolleger. I bland vinner man långdistanslopp på att börja försiktigt och lunka på i sin fart medan medtävlarna tar ut sig.

Så i dag kan Alice Bah Kuhnke betraktas som en rätt normal företrädare för vår regering. Bara något pratsammare. Och ofta något slipprigare. Hennes anförande från i onsdags finns på regeringen hemsida. Som vanligt finns förbehållet ”Det talade ordet gäller”. Vilket alltså i detta fall verkar ganska vågat.

I verkligheten sa hon också några saker som inte fanns i manus. Som hennes kärleksförklaring till utredare Wästberg:

– Varje gång jag lyssnar på dig Olle, vill jag flytta ihop med dig. Så att du kan prata klokheter i mitt öra hela tiden.

Men vem vill inte ha en utredare och gammal chefredaktör i Expressen i byrålådan?

Vidare uttalade hon sig om tolerans och möjligen om den så kallade åsiktskorridoren, det vill säga att bara ett smalt område är tillåtet att diskutera. Det tacklade hon genom att titta åt andra håll:

–  Vi måste vara ett land med det allra högsta möjliga taket. Kanske inget alls, sa ministern.

Menade hon att det inte gör något om korridoren är så smal, så smal om bara takhöjden är väldigt hög, eller om korridoren saknar tak. Då är man inte bara trängd utan riskerar att få regn på sig. Å andra sidan får man vara glad att demokratiministern inte vill öppna golvet ner i gyttjan. Ändå kan man inte undslippa sig en fråga om det möjligen är demokratins grav hon talar om: Ett smalt schakt som öppnar sig mot himmelen.

Dr Trotz

Dr Trotz

Så farligt är det nog inte. Och det är skönt att leva i ett land med en demokratiminister – om än på halvtid.

Den stora frågan är ändå om Alice Bah Kuhnke tillät sig att ge Styret i region Skåne en lite gliring när hon förklarade:

– Det är otroligt mycket lättare att slå split än att hålla ihop.

Eller också var det något Olle Wästberg hade viskat.

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz