Det rödgröna styret i Region Skåne drog överraskande bort tre ärenden från dagordningen under torsdagens möte med regionstyrelsen (4/6). Utöver det illa skötta ärendet med att återta dialysvård i Malmö i egen regi – vilket har kritiserats häftigt då det finns felaktigheter i underlaget – var det när man insåg att man inte fick majoritet för sitt förslag om att bli ägare av ambulansflygplan. I stället för att bevilja den begäran om ajournering som Sverigedemokraterna anhöll om drogs både detta ärende och det om att lägga ner fortsatt utredning om tillgång till ambulanshelikopter tillbaka. Samtliga tre ärenden ska nu kokas upp på nytt på den fritzonska spisen. Frågan är om resultatet blir så mycket smakligare.

Det största bakslaget för Styret var att de inte tillåts omdisponera 100 miljoner kronor från planen för skånska infrastruktursatsningar till kollektivtrafikåtgärder i Lund, läs: spårvagn. Här var besvikelsen från de rödgröna tydlig när det stod klart att majoriteten ser till hela Skånes behov och prioriterar superbussar.

Noteras kan också att regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S), utan vidare betänketid, backade från sitt förslag att sluta ta ut förseningsavgifter för den som inte betalar sin fakturerade patientavgift i tid. Det var inte precis att närma sig S-visionen om en avgiftsfri vård, även om det var rimligt att i den mycket ansträngda ekonomiska situation som Styret har låtit Region Skåne hamna i, låta ”reformpausen” också omfatta de tre miljoner kronor som förseningsavgifterna årligen drar in.

I de tunga ekonomiärendena tvingades Styret till justeringar. Alliansen krävde och fick igenom att regiondirektören ska ta fram en strategi för hur de snabbt ökande kostnaderna för läkemedel och bemanningsföretag kan åtgärdas, och återkomma med en noggrann analys av varför förvaltningarna inte håller sina budgetar. Styret hade bara tänkte lägga den ekonomiska rapporten för årets första fyra månader till handlingarna – och ta semester.

Sedan de första varningssignalerna kom om att ekonomin i Region Skåne befinner sig i fritt fall har Alliansen krävt att Styret ska ta fram handlings- och åtgärdsplaner. Inget reellt har hänt, förrän ”reformpausen” lanserades häromveckan. Nu ska 152,5 miljoner kronor i satsningar pausas. Det är gott så, även om det hade varit bättre om nämnderna själva hade tillåtits prioritera och vidta åtgärder för att hålla budget i stället för att regionen ska detaljstyras från toppen.

Styret ville också skyffla ner 60 miljoner kronor av regionstyrelsens medel till förfogande i förvaltningarnas svarta hål. Det lyckade Alliansen ändra: huvuddelen av pengarna ska nu hållas kvar centralt och förvaltningarna får avropa medel till ”riktiga effektiviseringar som långsiktigt minskar driftskostnaderna”.

Ingen vet var ärenden som Styret tar fram för beslut landar.

Jonas Duveborn