De senaste två veckorna har det gått att läsa om den styrande minoritetens förslag att återta all dialysvård i egen regi, trots att det är en omtyckt verksamhet från både patienter och patientföreningar, som Njurförbundet. Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen (4/6) valde Styret överraskande att dra ut dialysärendet från dagordningen efter att det har framkommit att ärendet inte har varit tillräckligt förberett och att det finns stora brister i underlaget till beslut.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet så lättvindigt lägger fram så illa förberedda förslag.  Uppenbarligen går ideologi före kvalitet och ingen tanke skänks åt hur de 48 dialyspatienter som i dag vårdas på Heleneholmskliniken ska reagera.

Njurförbundet, som är den största föreningen för dialyspatienter, har inkommit med en skrivelse där man riktar stark kritik mot förslaget om att återta dialysvården i egen regi och pekar på vilka negativa konsekvenser det skulle få för patienterna.

Ärendet ska nu upp på ett extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen (16/6), sades det på mötet. Bättre är att Styret lyssnar på dialyspatienterna och ser till att upphandla eller förlänga avtalet i stället för att följa en politisk linje som går ut på att återta så mycket verksamhet som möjligt till de egna förvaltningarna, oavsett resultat.

Mattias Brage