ök

Det är missvisande att vara pessimistisk om integrationen över Öresund: Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har det varit en fantastisk resa.

Men samtidigt har utvecklingen efter finanskrisen 2008 och nedgången därefter varit allt annat än lysande. Och ännu har man inte hämtat sig fullt ut.

Det framgår när Öresundskomiteen i dag (4/6) presenterade årets index över Öresundsintegrationen – det vill säga i princip kontakterna över Sundet.

 

Index fortsatte nämligen svagt nedåt efter de första åtta årens klang och jubelföreställning. Men kanske kan man se vissa tendenser till vändning. Dels för att det finns tecken på att man åter börjat göra mer affärer över Sundet. Viljan att invetsera på ”andra sidan” har ökat.

Öresundskomitteens direktör Finn Lauritzen var också ganska optimistisk. Mycket av nedgången handlade om att den pendling som varit driven av lägre bopriser i Sverige har fasats ut. Priset för att bo är numera ungefär samma på ömse sidor Öresund, vilket ju också kan vara ett tecken på en integrerad ekonomi.

Men det är viktigare än någonsin att man kommer tillrätta med alla kvarvarande gränshinder, som bland annat  Sydsvenskan skrivit om.

– Detta visar att gränshindersarbetet måste bli ännu intensivare, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. De många exempel som finns på enskilda som råkar illa ut visar att vi har lång väg kvar. Att pendla över Öresund ska inte innebära en ekonomisk risk.

Vissa framsteg sker. Öresundskomiteen kunde nyligen bocka av det första åtgärdade gränshindret för året som åtgärdat. Men det måste gå snabbare och det behövs både mer stöd och tydligare agerande från de båda regeringarna.

Peter J Olsson