​På upphandlingsstrategiutskottets sammanträde i går (3/6) besvarade den styrande minoriteten en motion från Vilmer Andersen (V) om ”skatteparadisfri region” med att hans tankar ska tas i beaktande när den nya upphandlingsstrategin tas fram. De tankar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser är så angelägna handlar bland annat om att beräkna hur stor andel av välfärdsföretagens skattemedelsfinansiering som tas ut i form av vinster, att kontrollera att privata entreprenörer betalar ”rättvis” skatt även i andra länder och att Region Skåne ska välja att driva verksamheten i egen regi i alla sammanhang ”där vinstintresset kan komma att åsidosätta mänskliga behov och inskränka mänskliga rättigheter eller vitala samhällsfunktioner sätts ur spel”.

– Vad säger detta om Vilmer Andersens syn på fritt företagande och patientens egen vilja, kunskap och önskemål kring sin egen vårdprocess, undrar Liliana Lindström (M), vice ordförande i utskottet.

– Valfrihet är kvalitet och trygghet. Både för patienten och för personalen. Den svenska kontrollapparaten ska vara effektiv, så att pengar inte undandras illegalt, men Region Skåne ska inte överta granskande uppgifter från Skatteverket eller brottsbekämpande myndigheter, säger Cristina Glad (FP).

– Det är avgörande för skåningarna att ha nära till högkvalitativ vård. Oavsett om de bor i storstad eller på landsbygd. Valfrihet ger den möjligheten, avslutar Birte Sandberg (C).

Jonas Duveborn